fredag 7. desember 2007

"Levde etter Bibelens regler i ett år"

Mye blogging på en fredag, men så skriver jo noe av dette nesten seg selv.

Denne gangen er det Dagbladet som har et morsomt oppslag om en sekulær jøde som forsøkte å følge Bibelen i ett år. Vi snakker om A.J. Jacobs som også tidligere skrevet om sine mildt sagt eksentriske prosjekter, som handler mer om å få stoff til bestselgere, enn om refleksjon. Ikke minst er han kjent for å ha brukt et år på å lese Encyclopedia Britannica fra perm til perm.

Også bibelprosjektet avstedkom mye strev og absurde situasjoner, samt en og annen dypere innsikt om mennesker og moral.

Det hele åpner ikke så verst lovende, med en tydeliggjøring av at det er forskjell på Det gamle og Det nye testamentet.
A.J. for seg det gamle testamentet og jødedommens lover og regler. Senere går han også inn i ny-testamentet og praksisen innen lutheransk og katolsk kristendom. Det er det gamle testamentet, og først og fremst mosebøkene, som inneholder påbud og forbud.
Men samtidig blir dette forutsigbart nok brukt til å si noe om enkelte typer kristen tro.

NÅR DEN UNDERSØKENDE FORFATTEREN senere sitter på bussen på vei til jobb og leser i Bibelen, går det opp for ham at det å følge reglene til punkt og prikke kanskje ikke gjør ham til et bedre menneske.
Han er så opphengt i kong Davids ord i boka Forkynneren at han overser en eldre dame som føler seg uvel og gjerne vil sitte.
«Fins det noen bedre måte å demonstrere hvor absurd kristen fundamentalisme er?», skriver han etter episoden.
«Bestemmer du deg for å følge reglene rigid og bokstavelig, kommer du til å gå rundt og oppføre deg som en ravende gal mann».
Kanskje det er derfor han skriver som han gjør?

Nå kan man nok finne blogger som sterkere forsvarer fundamentalister enn Dekodet. Men når melodien synes å være at kristne fundamentalister skal følge hvert ord i Det gamle testamentet (GT), må det være lov å antyde at det nok klinger et par knivsodder falskt. Hvorfor noen som helst kristne skal følge det gamle Israels lover - enten disse nå handler om statslover, renselseslover eller rituelle - gjøres det ikke rede for.

Men likevel hevdes at man får sitt pass påskrevet av "fundamentalistene" (som vanlig ikke spesifisert nærmere med navn eller nummer), hvis man unngår å følge GT.

«Det finnes et uttrykk som heter kafé-kristendom», skriver A.J. Uttrykket brukes av mange kristenfundamentalister for å beskrive mer moderate kristne.
De moderate plukker og velger deler av Bibelen som om det var lunsjretter fra en buffet, argumenteres det med. De forsyner seg av nestekjærlighet og nåde, men forbudet mot homofili lar de ligge igjen på bordet. «Fundamentalistene mener du må følge hele Bibelen eller la være», forklarer A.J.
Vi kan dermed trygt konkludere med at de første kristne, som Paulus, ikke var fundamentalister.

Ingen kommentarer :