torsdag 20. desember 2007

Dawkins erindret

Mens Martin fortsatt husker noe om Dawkins, kan anbefales en gjennomgang hvis du er interessert i slike ting.

Og det er ennå ikke helt for sent eller forbudt å kjøpe denne til jul til noen, f.eks. deg selv.

4 kommentarer :

Anonym sa...

Det er så bort i veggene å bry seg om Dawkins og andre selvutnevnte ateister. De lager seg en definisjon av religion som er uten forståelse for hva religion er, og deretter proklamerer de høylytt sin motstand mot denne egendefinerte saken. Så lenge de hverken vil eller kan definere begrepene er det dessuten nytteløst å diskutere med dem, man blir som Don Quijote som slåss med vindmøller. Og ateistenes argumentasjon går stort sett ut på det samme som vindmøllenes virkemåte - rundt og rundt ettersom vinden blåser, og stå i hvert fall ikke i ro og svar på spørsmålene om hva du mener.

Agnostikere er å ligne med mennesker som i fullt alvor står foran et bibliotek mens de uttaler at man kan jo ikke vite noe som helst - uten å gå inn på biblioteket og finne ut av ting.

Ateister roper høylytt: Jeg går ikke inn dit! Jeg står utenfor og har like mye rett til å mene noe som dem som har lest bøkene i biblioteket. Jeg påberoper meg retten til å mene noe om hva som helst uten å sette meg inn i det. Jeg påberoper meg retten til å synse etter eget forgodtbefinnende, definere mine egne begreper, og skjelle ut alle som ikke tolererer dette.

Bjørn Are sa...

Det var da voldsomt.

Men du er nok inne på atskillig rundt enkeltes erklærte uvilje mot å sette seg inn i spesifikke religioner og sammenligne dem med hverandre.

I stedet for å gjøre en seriøs analyse, velger og vraker Dawkins og hans medspilere (som langt fra er alle ateister)) akkurat de elementer som passer egen sak, eller (kanskje oftere) karikerer religioner og religiøse til det ugjenkjennelige, særlig kristne.

Ser man en nese (for ikke å si en moralsk pekefinger) som er for stor, fyller den fort hele tegningen.

Så er det kanskje greit å unngå å gjøre noe tilsvarende når man uttaler seg om ateister, selvutnevnte eller ei;-)

Per CJ sa...

Til Geir:

Det er farlig med bilder, for de kan gjøre det for lett. For det er vel ikke slik at Dawkins et al. står utenfor et bibliotek uspesifisert merket "religion", men at du vel gjerne vil at de går inn i et bibliotek merket en spesifikk religion...? Og i så fall, hvordan velger du da det rette biblioteket, gitt at det er så mange, så mange...?

Anonym sa...

Man kan sikkert gå seg vill i et bibliotek. Men man går ihvertfall inn. Biblioteket som metafor er ment som kun ett bibliotek. Dette biblioteket inneholder alt som er skrevet, ikke bare mht religion. I den vestlige verden i dag er det så mange som har den forskrudde oppfatning at religion bare gjelder et bestemt, religiøst område, og at det bare gjelder mennesker som har interesse av det religiøse. Religion er imidlertid de grunnleggende læresetninger som vi ikke kan begrunne i menneskelig adferd, og som angår oss alle.

Et godt eksempel er utsagnet om at alle mennesker er født like. Det kan ikke begrunnes, det er en religiøs læresetning. Den vestlige verdens samfunnsyn og menneskesyn er basert på bl. a. dette utsagnet. Hinduismen f. eks. lærer det motsatte, nazismen likeså.

Med 'begrunnelse' mener jeg ikke at en ikke kan argumentere for eller mot, men man kan ikke komme til enighet ut fra argumentasjon eller logikk.

Man kan heller ikke forene de to synspunktene. Man må velge å forholde seg til ett av dem. Dette er et religiøst valg.

Med dette mener jeg også at det er mulig å komme frem til objektive sannheter. Det betyr også at jeg mener at religioner tar feil selv om de kan ha rett i mangt. Jeg tilhører nok den gruppen som tror at noe er objektivt sant uavhengig av hva jeg måtte mene rent subjektivt. At religioner tar feil betyr ikke at alle religioner tar feil.

Forholdet mellom religion og vitenskap kan enkelt belyses ved at man ved vitenskap bestemmer hvordan jødene drepes i gasskammeret raskest mulig, hvilken gift, dosering, logistikk, osv., mens man ved religiøse grunnsetninger bestemmer seg for hvorvidt man vil masseutrydde jødene eller ikke. Altså hvorvidt det er galt eller riktig å utrydde jøder.

Vitenskap må derfor alltid settes inn i en religiøs sammenheng. Noen religioner har læresetninger som går mot vitenskapelig utforskning, men i noen tilfeller kan dette være riktig. For det første kan vitenskap være direkte uetisk, men likevel utføres. For det andre er der vitenskaper som gjennomføres på basis av løgn eller feilslutninger. Det er ett av religionens virkeområder å være et hjelpemiddel til å vurdere vitenskap.

Hvorfor er jeg opptatt av disse definisjonene? Jeg mener Dawkins gjør noe galt når han på sitt vis prøver å utrydde religion. Ved å få klarhet i definisjonene ser man at man er nødt til, som menneske, å ha religiøse grunnsetninger.

Religion er uløselig knyttet til det å være menneske. Det er humant å være religiøs.