tirsdag 18. desember 2012

Oss fanebærere i mellom

Da sendes en stor og varm takk til Kjetil Hope som bruker adventstiden og sikkert juledagene til å slå et slag for Fornuftens fanebærere.

Grunnen er ikke bare at deler av dette omfatter Dekodets redaksjon, men at saken - altså det å løfte en fane eller fire for fornuften - er viktig i en tid som veksler mellom å flykte fra den og å ha en overtro på at en selv hundre prosent følger fornuften og bare den, so help me rationalisation.

Heldigvis snakker vi (eller Kjetil) ikke om en engere krets.

Han planlegger å løfte fram femti som på ulike måter er kvalifiserte (definert av Kjetil til at de "bidrar til å gjøre mine tanker klare og mitt hode friest mulig for pseudovitenskapelig tøys"), selv om det - som han understreker - kunne vært enda flere.

Nå er dette med å være Fanebærer For Fornuften (TM) ikke noe man uten videre utroper seg selv til, i hvert fall ikke om man har noen smuler selvinnsikt (derfor kommer han nok ikke med på hans egen kåring). Listen består da heller ikke kun av folk som tror de er uten misvisninger eller barndom.

Tvert imot er det slik at dess mer jeg vet at jeg ikke er styrt av fornuften alene, dess mer bør jeg se hvor viktig det er det å være bevisst på hva som ligger til grunn for mine konklusjoner på ulike livsområder.

Selv om nok ikke alle oppfatter fornuften som en guddinne, kan det være greit ikke å gjøre den til en djevel.

Ingen kommentarer :