tirsdag 13. desember 2011

Sensasjon: Bibelen påvirker

Problemet med kristne er at de leser for mye i Bibelen, ikke sant?

Selv om dette er en opplagt, opplest og vedtatt sannhet er det likevel noen som har forsket på saken.

Vi sakser fra Christianity Today:
A recent poll from LifeWay Research found that 89 percent of
American households still own a Bible, with the average home having 4.1 Bibles. But owning a Bible is different from reading it—and pollsters might be surprised by what happens when many Americans do.

Most polls, surveys, and studies that have examined the Bible's influence have looked at views of its inspiration and methods of interpretation. Gallup, for example, has for four decades asked Americans how literally the Bible should be taken. Comparatively very little research has looked into what happens when one actually reads the Bible, especially when one reads it independently outside the church.
Og hva er så effekten?
Perhaps we've assumed that such questions would be redundant, merely one more measure of religiosity, along with how often one attends church, how literally one views the Bible, and how much one prays. When researchers look at these indicators, they usually find a correlation with both political and moral conservativism. It's not always the case, but it is a trend. Reading the Bible on one's own makes a difference, too. The interesting part, however, is the unexpected difference it makes.
Kort sagt er hyppig bibelesning korrelert med
  • Mindre støtte til aggressive antiterrorlover ("For each increased level of Bible-reading frequency, support for the Patriot Act decreased by about 13 percent")
  • Økt støtte til et mer humant rettsvesen ("Support for abolishing the death penalty increased by about 45 percent for each increase on the five-point scale measuring Bible-reading frequency")
  • Økt tillit til at tro og vitenskap kan forenes ("For each increase on the five-point scale, the odds that they see religion and science as incompatible decrease by 22 percent")
  • Økt støtte til sosial og økonomisk rettferdighet ("contrary to liberal media stereotypes, those who are most engaged in their faith (by directly and frequently reading its source material) are those who are most supportive of social and economic justice.")
  • Mindre opptatthet av forbruk ("Likewise, the survey asked whether one must consume or use fewer goods in order to be a good person. Political liberals and frequent Bible readers are more likely to say yes.")
Selv om noen vil få en og annen fordom bekreftet siden økt bibellesning også henger sammen med større skepsis til fri abort og homofili, er det tydelig at en skepsis til dette ikke kan tas til inntekt for at man samtidig må være tilhenger av strengere lover og straffer, for ikke å si omfavne en republikansk politikk.

Skal vi tro disse undersøkelsene (som sikkert har noen svakheter, det har alle undersøkelser) er det slik at dess mer man som kristen leser Bibelen, dess åpnere sinn og et mer humant syn har man enn en som kaller seg kristen, men leser mindre i Bibelen.

Noe av dette kan muligens skyldes at de som leser mye i Bibelen generelt sett leser mye, altså at dette i noen grad også henger sammen med utdannelse og/eller sosial posisjon.

Men det er uansett vanskelig å komme fra at økt bibellesning har en effekt som mange vil oppfatte som ganske så positiv.

Muligens er det også slik at de som leser lite eller ingenting i Bibelen mest er kristne i navnet - og mange av disse stemmer muligens republikansk (her gjetter vi). Sagt på en annen måte er det ikke mye som tyder på at engasjement i Tea Party-bevegelsen er sterkt korrelert med teologisk utdannelse.

I tillegg har naturlig nok lokale tradisjoner og miljøer større betydning dess mindre man lar seg påvirke av eksterne tekster.

Samtidig er det slik at de som leser Bibelen mye i USA ofte har hatt et ganske så konservativt utgangspunkt.
The discussion becomes even more interesting when we consider who is most likely to read the Bible frequently. It's evangelicals and biblical literalists, those who tend to be more conservative on these topics. In other words, those who read the Bible most often are more conservative, but the more they read the Bible, the more likely it is that their views will change, at least on these topics.
Mye handler samtidig om forventninger. Man tror at teksten sier noe, men oppdager at den sier noe annet. Dette kan være såpass overraskende at det utfordrer, og det dess mer man tar Bibelen på alvor.

Så er spørsmålet om man tar konsekvensen av det.
Why does this happen? One possible explanation is that readers tend to have expectations of a text prior to reading it. Given the Bible's prominence in our society, it's little wonder that many people think they know what's in it before they open it up. But once they start reading it on their own, they are bound to be surprised by something, and this surprising new content is then integrated and grafted on to the familiar. Beliefs do change with the addition of new information.
Problemet med kristne er kanskje heller at vi leser for lite i Bibelen.

12 kommentarer :

Anonym sa...

Hvor fikk du kausaliteten fra?

Martin G sa...

To punkter med samme engelske tekst der oppe, var det meningen?

Martin G sa...

Anonym: Hvilken kausalitet er det du sikter til?

Bjørn Are sa...

Martin:

Takk, det andre punktet er nå rettet.

Bjørn Are sa...

Anon:

Jeg vil tro den skyldes mine ville fantasier og sterke ønsketenkning.

Muligens er den også korrelert med overtroen på at det å på tro og lese hyppig tekster som krever nestekjærlighet og omtanke kan påvirke noen til å vise nestekjærlighet og omtanke.

Dag Flermoen sa...

Dette var meget interessant! Takk!

Ole J. sa...

Bibellesning fører til ateisme.

Min erfaring er at gjennomsnittsateisten vet mer om Bibelen enn den gjennomsnittskristne.

Bjørn Are sa...

Ole J.:

Og denne kausaliteten bygger du på hvilke undersøkelser?

Ellers er min erfaring at gjennomsnittsateisten kan mer om nøye utvalgte vers i GT enn den gjennomsnittskristne, men det betyr ikke at man automatisk kan mer om Bibelen.

Lars sa...

Sjekk dette, Bjørn Are:

http://skepsis.no/forum/index.php/topic,3486.0/topicseen.html

Kan du imøtegå det?

Bjørn Are sa...

Lars:

Jeg har hatt en runde på Skeptikergruppen om Plantinga i dag og ryddet opp i en del ting, men ikke dette.

Grunnen er at dette argumentet av Plantinga som er forsøkt i møtegått i det du linker til synes jeg har svakheter, selv om innvendingene til det også nok kan problematiseres (dette er jo et filosofisk argument...).

Men hele dette opplegget med ontologiske argumenter synes jeg ikke holder, noe som vi gjør et poeng av i en bok om Guds eksistens som forhåpentligvis kommer neste år fra Atle Søvik og meg (stort sett ferdigskrevet).

Ellers hører det med å nevne at Plantinga selv (i artikkelen hans argument er hentet fra) sier at det er en svakhet i første premiss. Man kan like gjerne si at det er mulig med en verden uten et maksimalt perfekt vesen. I såfall er det ikke mulig at det finnes et maksimalt perfekt vesen i alle verdener, noe som bekrefter et poeng vi berører i boka om at et maksimalt perfekt vesen ikke er logisk nødvendig (selv om det kan være ontologisk nødvendig).

Plantinga sier altså selv at argumentet ikke beviser at Gud finnes, men at (siden det er rasjonelt å godta første premiss) det viser at gudstro er rasjonelt.

Noe jeg tror ikke stemmer, hvis det også er rasjonelt å tro at Gud ikke finnes.

Det lengste jeg tror et slikt argument kan føre er til å vise at det ikke er irrasjonelt å tro at Gud finnes, fordi det er en mulighet for at Gud finnes. Men spørsmålet må i så fall vurderes ut fra andre argumenter enn ontologiske.

Uansett er jeg åpen for motargumenter her, hvis noen har større tillit til ontologiske argumenter enn meg.

religionskritikeren sa...

Jeg har ikke inntrykk av at kristne leser for mye i bibelen.Jeg er heller overrasket over hvor lite mange kristne leser av bibelen, og synes det bare er positivt om de leser mer.

For meg er det slik at jo mer jeg leser i bibelen ,jo mer overbevist blir jeg om at kristendommen ikke er sann.Jeg tror det er mulig at noen kristne kan miste troen sin,hvis de leser mye i bibelen

Bjørn Are sa...

Sikkert mulig, men erfaringen min (og andre jeg kjenner) er altså motsatt.

Mye handler selvsagt et stykke på vei om perspektivet og tolkningsnøkkelen man har når man leser - og muligens hva man leser.

Ellers er det vanlig i en del kristne miljøer å oppfordre til å lese gjennom hele Bibelen minst én gang i året og det er laget mange studieopplegg som gjør det ved en kvarters daglig lesning.