onsdag 21. desember 2011

Historisk

Da har det historiske skjedd at jeg er blitt refusert av Aftenposten to ganger på tre dager.

Denne gangen med følgende kortinnlegg på 816 tegn, inkl. de velkjente mellomrom.
Assad Nasir og Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen er ikke enige om mye, bortsett fra at europeisk middelalder var en mørketid der antikkens kunnskap og verdier var kneblet.

For å få regnestykket til å gå opp må de imidlertid underslå fakta som at det var i denne perioden Europas rike kunnskapstradisjon knyttet til blant annet universitetene vokste fram. De må også hoppe over at det kristne Østromerriket, Bysants, eksisterte til 1453, med andre ord til renessansen. Vi har bevart såpass mye greske skrifter fra antikken fordi Bysants var opptatt av dem, mens latinske ble tatt vare på i klostrenes biblioteker.

Myten om 1000 år med en kunnskapsfiendtlig middelalder er forlengst avvist av historikerne. Når Nasir og Amundsen likevel holder fast på den, er det heller dagens debatt som synes kunnskapsfiendtlig.
Og muligens en og annen debattspalte.

10 kommentarer :

ruben sa...

utrolig at de ikke finner plass til dette

Andreas sørensen sa...

Artikkelen styrker ikke polarisering, og er derfor ikke interessant for akersgata. Men si meg. har du noen gang prøvd deg på Klassekampen? De tar i mot mye som ikke finner noen plass andre steder og har dessuten en leserkrets som favner bredere enn marxister og sosialister til venstre for ap.

Bjørn Are sa...

Det er sikkert mange gode innlegg som må avvises, så dette er nok ikke akkurat uttrykk for en konspirasjon.

Jeg skal forsøke andre steder hvis tiden tillater nå før jul.

Hallvard sa...

Heia deg, Bjørn Are. Eg har prøvd å spreie skriveriene på FB, i alle fall. Stå på.

Eg er også samd med Klassekampen kan vere ein god stad å publisere. Dei er reale og opne for gode kronikkar og innlegg.

elia sa...

"Det er sikkert mange gode innlegg som må avvises, så dette er nok ikke akkurat uttrykk for en konspirasjon."

...og en del dårlige innlegg som kommer i avisa...(som dagens spådom om at vi får reklameinnstikk i avisa også etter jul...)

Lars sa...

Middelalderen var vissnok og eit førebilete for dagens Pakistan, skal me tru leiaren i Dagen.

Bjørn Are sa...

I middelalderen var det såpass ille at de som var dømt for blasfemi måtte stå ved kirkedøren under messen syv søndager på rad, og på den siste av disse uten kappe og sko.

Skjønner godt at man ikke vil tilbake dit.

Lars sa...

Hm... kanskje Pakistan burde verta litt meir middelaldersk?

Lars sa...

Etter det eg hugsar var forresten Chrstian Vs norske lov frå omkring 1660 monaleg krass overfor blasfemistar og liknande. Kansje Dagen heller skulle byta ut adjetivet middelaldersk med luthersk ...

Bjørn Are sa...

Eller moderne, blasfemilovgivningen ble strengere med Pius V på 1500-tallet og ytterligere forsterket i løpet av reformasjonen.

Det hele kan også knyttes til behovet for å sikre nødvendig respekt for nasjonalstatene og kongenes autoritet, der blasfemikere ble oppfattet som dissentere.

Men merk at sinnslidende eller tilbakestående (eller hva som er det korrekte uttrykket) normalt ikke ble rammet av slike lover.

I Pakistan ser det forøvrig ut til at myndighetene fengslet noen dager jenta for å beskytte henne mot mobben.