onsdag 18. august 2010

Terrorist Torsdag

Skulle noen befinne seg i nærheten av Skottland med det første, eller ønske et alibi for å reise over, kan tipses om en aldri så liten oppsetning av et aldri så lite verk av en aldri så stor forfatter.

Nærmere bestemt The Man Who Was Thursday, muligens Chestertons beste og i hvert fall mest kjente roman.

Selv om forelegget er aldri så tydelig er det en heller fri fortolkning.
Detective Syme must out-terrorize the terrorists to save the world. Trapped in a deadly masquerade, he's haunted by the unthinkable: What if they're fighting for good? Mashing psychological thriller, political nightmare and breakneck farce, New York City's The Jam presents a 21st-century riff on G K Chesterton's 1908 detective tale to target the terrorist in all of us.

Se også en aldri så bitteliten anmeldelse her.
 
Med andre ord bare å bevege seg gjennom sikkerhetskontrollen i retning første fly til Edinburgh.
 
Og, nei, det er ingen orddelingsblemme i overskriften.