tirsdag 24. august 2010

Aftenposten i forskningsfella

Det begynner å bli en stund siden Aftenposten ga... betongsolid grunnlag for noen meninger, men det forhindrer ikke pretensjoner om og plassrydding til forskningsjournalistikk.

Dessverre er det en overdrivelse å si at dette alltid skjer med like stor distanse og dannelse.

I dagens papirutgave viderebringes dermed over to sider, ublandet og ufordøyet, for ikke å si bokstavelig, oppslaget fra forskning.no om at "teologien oppsto da Bibelen ble uforståelig", som vi omtalte i forrige uke.

Og med bildetekster om denne radikale kirkefaderen Origenes som "ikke kunne ta Bibelen alvorlig". Som altså dristet seg til ikke å lese alle deler bokstavelig, men - som nevnt her på bruket - videreførte antikkens normale lesningsformer av tekster.

Det er imidlertid noen nyanseforskjeller mellom å ta Bibelen på alvor og å ta alt bokstavelig. Gjør jeg det første kan jeg nettopp ikke gjøre det siste.

Skal vi først snakke om et brudd, kom noe slik i større grad med den mer litteralistiske leseformen som oppstod i kjølvannet av reformasjonen og enda mer i dragsuget av Opplysningstiden.

Noen teskjeer tabloid kan vi si at det ikke var slik at kristne grupperinger sluttet å lese Bibelen bokstavelig i møte med Moderniteten og Darwin.

Det er større grunnlag for å mene at det var da man for alvor begynte.

3 kommentarer :

Sverre Holm sa...

Vår tid har visst en spesiell forkjærlighet for bokstavelig lesing av Bibelen, både motstandere og tilhengere av den. Med et slikt utgangspunkt kan man lett lage slike oppslag.

De verste kan det virke som om er teknologer og ingeniører (hmm, ikke ulikt meg selv). Man er ikke i stand til å se flere meninger i en tekst, forstår ikke dikt og hatet diktanalyse i sin tid på skolen.

Såvidt jeg husker sto folk med slik bakgrunn sentralt ved starten av kreasjonisme-bevegelsen, f.eks Henry Morris, så derfor er den vel blitt som den er blitt?

Bjørn Are sa...

Viktig poeng, ja.

Kjenner meg litt igjen selv her fra tiden på NTH. Leflet med kreasjonismen noen måneder før jeg begynte å komme over litteratur med svar på kreasjonistenes til tider besnærende (for en nykristen siv.ing-spire uten diktanalysebakgrunn) tekst- og vitenskapslesninger.

Et tiår eller to før internett og informasjon tilgjengelig på fingerspissene, for å si det slik.

Lars sa...

Ja, bibelfundamentalismen (orsak pleonasmen) er noko nymotens fanteri.