fredag 19. juni 2009

"Demokrati er åndelig utilstrekkelig"

Ayatolla Khamenei tar nå bladet fra munnen.
- Valget den 12. juni var en fabelaktig demonstrasjon på samarbeid, og et bevis på at det iranske folket elsker denne nasjonen, sa Khamenei ifølge BBC.

Samtidig avfeide han demokratiet som «åndelig utilstrekkelig», og skisserte i stedet en mellomløsning mellom et autoritært reiliøst [sic] regime og folkestyre.

- Dette er den tredje vei; det religiøse demokratiet. Vi har bestått vår eksamen, sa ayatollaen.
Nå er denne type retorikk notorisk vanskelig å tolke, men det virker ihvertfall som om ayatollaen ikke vil la slike ting som folkeflertall stå i veien for å trumfe sin vilje i gjennom. Og da gjelder det selvsagt å kle dette i så høyverdige former som mulig, som "åndelig".

At demokrati er «åndelig utilstrekkelig» er ikke noe nytt, men så handler da også sjelden politiske valg spesielt direkte om åndelige sannheter. Det var kort sagt ikke eksistensen av Allah man skulle stemme over.
- Dette var ikke en konkurranse mellom kandidater som er for eller imot regimet. Dette var en konkurranse mellom kandidater som alle trodde på staten. Jeg vet det, fordi jeg kjenner dem alle sammen. Jeg deler ikke nødvendigvis synet til alle disse. Jeg tror enkelte av dem er bedre til å tjene landet enn andre. Men det er folket som skal avgjøre, og folket har talt.

Ayatollaen vedgikk deretter at sittende president Mahmoud Ahmadinejad var hans foretrukne kandidat. Men Ahmadinejad var også folkets favoritt, hevdet han.

- Den islamske republikken vil ikke forråde folkets valg, sa Khamenei.
Neivel. I det minste så lenge han kan tolke demokratiet som han vil, åndelig eller ei.

Ingen kommentarer :