fredag 11. juli 2008

Leserbrevene som ble avvist - 3

Siden en og annen har etterlyst dette, kommer her neste kapittel i den sagnomsuste serien om disse utidig besserwissende brevene.

Denne gangen handler det om en litt mindre kjent myte om middelalderen:

Sendt: 27. mai 2006 11:34
Til: redaksjonen@historiebladet.no
Emne: Myter om middelalderen - "Droit de seigneur"

Takk som vanlig for et interessant blad med spennende stoff!

Samtidig hører det nok med å nevne noe av det som burde vært sjekket litt bedre av redaksjonen - siden jeg har jobbet med denne type stoff noen tiår.

Denne gangen handler det om påstanden om en lov i Skottland på "1200-tallet" om at skotske godseiere hadde rett til å tilbringe en natt med en jomfru dagen før hun skulle gifte seg. Jeg vet ikke om bakgrunnen for at denne har troverdighet i redaksjonen skyldes en oppfatning av at det var mye hykleri e.l. innen datidens seksualmoral, men når man trekker frem denne type myter som bryter med kirkens seksualkodeks, bør de dokumenteres utover en populær bok.

Sjekker man dette, finner man rett og slett at det er en legende som stemmer fra førkristen tid, og at det er vanskelig å finne noen historikere som støtter dette. En bra bok om denne myten er Alain Boureaus "The Lord's First Night: The Myth of the Droit de Cuissage" (University of Chicago Press, 1998). Se ellers en oppsummering på http://en.wikipedia.org/wiki/Droit_de_seigneur

"The existence of a "right of the first night" in the Middle Ages was a disputed topic in the nineteenth century. Although most historians today would agree that there is no authentic proof of the actual exercise of the custom in the Middle Ages, disagreement continues about the origin, the meaning, and the development of the widespread popular belief in this alleged right and the actual prevalence of symbolic gestures referring to this right.

In fact the jus primae noctis was, in the European late medieval context, a widespread popular belief in an ancient privilege of the lord of a manor to share the bed with his peasants' newlywed brides on their wedding nights. Symbolic gestures, reflecting this belief, were developed by the lords and used as humiliating signs of superiority over the dependent peasants in a time of disappearing status differences. Actual intercourse on behalf of the alleged right is difficult to prove. It probably never occurred.

The origin of this popular belief is difficult to trace. In the 16th-century, Boece referred to the decree of the Scottish king Evenus III that "the lord of the ground shall have the maidenhead of all virgins dwelling on the same". Legend has it that Saint Margaret procured the replacement of jus primae noctis with a bridal tax called merchet. King Evenus III did not exist, and Boece included much clearly mythical material in his account."

Dermed er jo spørsmålet: Hvilke andre av disse "lovene" som er omtalt basert på Cawthornes bok er mer myter enn realiteter?

Siden det ikke kom noe svar på dette (verken privat eller i bladet) kan vi vanskelig tolke det på annen måte enn at den som tier samtykker.

Ingen kommentarer :