tirsdag 16. oktober 2007

Uvitenskapelig klimavitenskap?


En av de mer faglig tunge statistikerne i landet, Kjell Stordahl, har et leserinnlegg i TG (bladet til Norsk Statistisk Forening) der han viser til at det ikke er brukt vitenskapelige prognosemetoder ifm. klimaanalysene - og at det ikke er enkelt å få noen debatt om dette.

Ikke minst risikerer man å bli stemplet som tilhenger av George Bush og andre som ikke fremstår som spesielt oppegående i vitenskapelige - for ikke å si politiske - spørsmål.

Kjell skriver

"Dette er et debattinnlegg om klima og modellering av klimautviklingen. Det er et følsomt tema for mange og i Norge er det nå i stor grad lagt lokk på den faglige diskusjonen. Det er identifisert en mye raskere oppgang av
gjennomsnittstemperaturen de siste år enn det som har vært registrert tidligere. IPCC - The Intergovernmental Panel on Climate Change's (FN's klimapanel) har i lang tid arbeidet modellering av klimautviklingen og laget prognoser for temperaturutviklingen samt utviklingen av en lang rekke andre "klima-variable". Som alle vet viser prognosene en dramatisk temperaturvekst.

I Norge kan en fagperson risikere å bli stemplet i landets største aviser dersom en kommer med motforestillinger, eller en kan møte utsagn som at en er dum (Gro Harlem Brundtland). Jeg har også registrert at det er vanskelig å få fagpersoner som har noen kritiske synspunkter til å delta i offentlige debatter om klimautviklingen."
La oss si det slik, Kjell Stordahl er ikke dum.

Norge går foran på dette området, kanskje som den flinkeste "gutten" i klassen, og det er ikke lengre en debatt om at den sterkt økende temperaturen er menneskeskapt.
Dermed risikerer vi å bruke svært mye penger på tiltak som kan ha langt mindre effekt enn forespeilet.
IPCC/Klimapanelet har hatt en enorm produksjon. Derfor ble første del av denne gjennomgangen basert på kartlegging blant ekspertene der de ble bedt om å angi den mest valide IPCC rapport om langtid prognoser for temperaturutviklingen. De fleste ekspertene anga IPCC WP1 (arbeidsgruppe 1)'s Fourth Assessment Report, 2007. Rapporten viser en dramatisk økning av den globale temperaturen de neste 92 år.

Denne rapporten er så evaluert av ut fra prinsipper for å lage valide prognoser. Artikkelen til Green og Armstrong angir at det ble funnet nok informasjon til å test 89 av de i alt 140 prognoseprinsippene og det ble slått fast at 71 av de 89 prognoseprinsippene ikke var fulgt. Det ble ikke funnet en eneste referanse til primærkilder eller annen innformasjon om prognoser og prognosemodeller til tross for at dette er lett tilgjengelig i bøker, artikler og websider. Siden 1930 tallet har det blitt forsket på prognoser, og prognoseprinsipper og metoder har kontinuerlig blitt utviklet over tid. Det er poengtert at mye av denne kunnskapen er tilgjengelig i
http://www.forecastingprinciples.com/ som er en svært benyttet hjemmeside."
Stordahl konkluderer med at denne diskusjonen også kan være viktig for IPCC/Klimapanelet og dermed bør holdes minst like varm som klimaet. Det kan likevel være et tankekors at

"motforstillinger her neppe har den oppdragende effekt på den enkelte borger som en nå ønsker seg.
Men de kan kanskje oppdra oss til å tenke litt kritisk?

Ingen kommentarer :