tirsdag 9. oktober 2007

Dagens Dawkins

Heldigvis har ikke alle vært borte like lenge fra blogsfæren. Den tvilsomme humanist har i sin sedvanlige årvåkenhet fått med seg en historie om den noe mindre årvåkne Richard Dawkins.

Denne gangen gjelder det en bemerkning om hvor vellykket "den jødiske lobbyen" er i USA. Ordbruken kan fort assossieres med moderne antisemitisme, noe Dawkins burde vært bevisst nok til å unngå. Den tvilsomme kommenterer dermed tørt

Påstanden om at amerikanske jøder er fryktelig mektige, veldig velorganiserte og sammen – alle sammen – jobber mot et felles politisk mål, er både dum og kunnskapsløs. Allikevel velger en mann som hevder å være en ridder for rasjonalismen å slå om seg med den.
Som en som er ganske hildet på Dawkinsfeltet (og dermed noen ganger, men ikke alltid, nøler med å uttale seg fordi det kan anta snev av skjevøydhet med tilhørende rynkede bryn), er det interessant når noen som presumptivt er hildet i motsatt retning, sier såpass klart fra.

Etter å ha lest The God Delusion et par ganger, er det heller ikke vanskelig å komme på andre områder der Dawkins ser ut til å være mer opptatt av å bedrive lobbyvirksomhet enn logikk og lettere nyanserte analyser.

Jeg kan garantere at det blir anledning til å komme tilbake til dette i høst.

Vi får i mens håpe at Dawkins tar tilbakemeldingene til seg. En som skriver så mye om å heve sin bevissthet gjør klokt i det.

Ingen kommentarer :