tirsdag 10. februar 2015

Leserlivets mysterium


Siden svaret mitt er i dagens utgave, kommer jeg som nevnt lørdag tilbake til Johannes Kleppas innlegg i Dagen 5. februar.

Temaet er altså fortsatt denne bokanmeldelsen som tydeligvis vekker interesse. Svaret kan leses som et ekstrat av de seneste dagens bloggposter, der jeg har presentert dette langt mer utfyllende og vil fortsette med det i minst én post til.

Her er mitt svarinnlegg.

Anmelde bøker - ikke meninger

Er man sterkt engasjert, er det lett å la seg rive med. Jeg kan vanskelig se andre grunner til at Johannes Kleppa finner det «avslørande og tankevekkande» at mens Kjell Tveters bok Livets Mysterium fikk positiv omtale i Dagen, ble den «slakta av Bjørn Are Davidsen i Vårt Land».

Kleppa synes det virker som Davidsen er «trakka kraftig på tåa» siden jeg etter hans syn skriver «nedlatende om Tveter, hans kunnskapar og argumentasjonsmåte». Ikke minst er jeg visstnok en apologet for kirkehistorikeren Oskar Skarsaune som har engasjert seg for «kristen evolusjon» og dermed «rammar det også Davidsen» når Tveter «tek eit kraftig vitskapeleg og tankemessig oppgjer med Skarsaune».

I følge Kleppa har det «lenge vore klart» at Davidsens «posisjon i høve til utviklingslæra er problematisk». Dette til og med undergraver til en viss grad min «apologetiske innsats, særleg det som går ut over det reint faktaorienterte og myter og over på det prinsipielle og tankemessige planet». Dermed utfordrer han meg til «å klargjera sin posisjon når det gjeld evolusjonslæra».

Jeg har ingen problemer med å forklare mitt syn på normale vitenskapelige teorier og har gjort det ved mange anledninger. Men Kleppas utfordring bygger på feillesninger. Det jeg har anmeldt er Tveters bok, ikke Intelligent Design (ID) som sådan. Spørsmålet er altså ikke om ID er rett eller galt, men om boken er bra eller dårlig.

Kleppa unnlater å nevne at jeg i samme anmeldelse sier at det finnes gode bøker om ID. Eksempelet jeg løfter frem er Stephen Meyers Darwin's Doubt. Leser motstandere av ID meg på samme måte som Kleppa gjør, vil de tro at jeg roser Meyer fordi jeg er i mot evolusjonslæren.

I realiteten er dette så enkelt som at Livets Mysterium etter mitt skjønn er for dårlig. Jeg har aldri hatt problemer med å kritisere bøker jeg er enig med eller rose noen jeg er uenig med. En bokanmelder bør ikke si at Tveters bok er bra bare fordi man som meg er enig i noen av argumentene, selv om det nok er færre enn Kleppa. På samme måte bør man heller ikke kritisere den bare fordi man (som også Kleppa) er uenig i andre argumenter.

Jeg kan ikke forstå at Kleppa synes det er flott at en lærebok starter, fortsetter og avslutter med mistenkeliggjøring av motiver, med personangrep og konspirasjonsteorier. Tonen er så gjennomgående at det er påtagelig. Ordbruken er til dels dramatisk. Kan Kleppa virkelig applaudere en lærebok som skriver at det var en krenkelse av norsk kristenhet at Richard Dawkins i 2011 ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo og at det var et svik at teologer, Den norske kirke og biskopene var tause til dette?

Jeg kan heller ikke forstå at Kleppa synes det er «svært bra» av Tveter sprer feil om vitenskapshistorie eller har et tunnelsyn på teologi. Det er ikke mange andre enn ateister som vil synes Tveter er svært bra når han gjør kosmologiske gudsargumenter til parodier. Det er avslørende at Tveter ikke forstår at de handler om logikk og væren og ikke om levende vesener. Dermed presterer han på side 131 å gjengi et slikt argument med premisser som at «Noen begrensede foranderlige vesener eksisterer» og «Eksistensen av alle nålevende begrensede vesener har sin årsak i et annet vesen». Et argument som handler om fysikk og forandring, legges altså frem av Tveter som om det handler om biologi.

Dette er dessverre ikke tilfeldige unntak. Feil og skjevfremstillinger i store deler av boken tar luven fra selv de gode argumentene han presenterer. Man må være ytterst velvillig til prosjektet for å si at resultatet er bra. Det burde vært jobbet langt mer med boken. Noen kapitler burde vært fjernet, andre sterkt omarbeidet. Dermed avsluttet jeg ikke anmeldelsen med Kleppas feillesning om at manuset «burde forblitt i skuffen», men med at der burde det blitt liggende lenger.

7 kommentarer :

Asbjørn Lund sa...

Mistenkeliggjøring av motiver: Er det klargjøring av begrensning til filosofisk naturalisme det siktes til?
Personangrep: Er det taushet i forbindelse med 'Dawkins ærespris' i 2011 det siktes til?
Konspirasjonsteorier: Er det ID det siktes til fordi en er uenig i evolusjonsteorien?
Når kosmologiske argumenter inkluderer 'alt', inkluderer ikke det også livet?
Hvilke gode argumenter mener du Tveter presenterer?
Hvor en henvisningen til at det er 'en lærebok' Tveter skriver.
Evt. omarbeiding må vel skje etter hensikten med boka. En må vel først vise berettigelsen av ID, før en kan regne med å skrive lærebok om emnet.
Viser for øvrig til kommentarer på: http://www.info-krever-intelligens.info/blogg/

Unknown sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Asbjørn Lund sa...

Nyansering ang. personangrep: Om det 'sleivsparket til Venstre-siden' det siktes til, kan jeg delvis være enig, men det ble skrevet i en tidligere ladet politisk situasjon, og er knapt ment for tilhengere på individ-nivå. Fakta omkring HEF stemmer vel, om det ikke akkurat bedrer diskusjons-klimaet. De kjenner ikke noe, for dem, reelt alternativ til naturalismen -når de er 'uten religiøse forestillinger'

Bjørn Are sa...

Asbjørn:

Jeg har prøvd å redegjøre for en del av dette i de tidligere postene, men skal si noe kort her.

Mistenkeliggjøring av motiver handler rett og slett om at det hevdes meningsmotstandere "virkelig er engstelige", tilhører en "rådende maktelite", har "ideologiske og emosjonelle grunner", er "ikke innstilt på å lytte til designargumenter", har en "underliggende agenda",er "villige til å la seg villede av sitt intellekt", er styrt av livssyn osv.

Med konspirasjonsteorier mener jeg forhold som stadig snakk om denne makteliten som "råder", at "Jeg fikk for tid tilbake en meddelse om at "noen", inkludert skribenter, hadde snakket sammen i den hensikt å påvirke norsk kristenhet i darwinistisk retning" osv.

Kosmologiske argumenter handler om kosmos/altet, ikke om biologien som sådan.

Med gode argumenter (som han dessverre ikke alltid presenterer så godt) mener jeg spesielt Kalam, kosmologiske og fininstilling.

Lærebok er min forståelse av det Tveter sier er hans ambisjon, å skrive for alle som underviser "fra universitets- og høyskolenivå til dem som arbeider innen ulike sektorer og ulike alderstrinn i norsk kristenhet", samt elever.

En omarbeiding kan gjøres på mange måter, fra å endre tone og rette opp direkte feil, til å fjerne kapitler som ikke fremmer formålet, og til fremstille argumenter noe mer ydmykt.

Så kan jeg komme tilbake til dine øvrige kommentarer på bloggen din ved en senere anledning, men kan si noe om hovedpoenget som vel er at jeg burde sagt noe tydeligere om det som er intensjonen med Tveters bok, fremfor å pukke på feil og mangler. Slik jeg ser det er utfordringen den motsatte, altså at Tveter ved å skrive som han gjør, reduserer muligheten for å få den debatten han ønsker.

Boken har dessverre en tone, fremstillingsform og så mye overselging (kan nevne mye mer enn jeg har gjort) at den svikter også flere steder jeg helhjertet støtter argumentene hans. Det hadde vært veldig rart å rose en bok som så tydelig ikke har vært gjennom en konstruktiv/kritisk/fagkompetent redaksjon og som vil bli atskillig mer kritisk behandlet av teologer, filosofer, biologer og fysikere enn det jeg har gjort, uansett livssyn.

Kan ellers glede deg med at når noen spør meg hva ID faktisk står for, er det din blogg jeg henviser til nettopp fordi du har en bra stil og god evne til å presentere ting.

Bjørn Are sa...

Glemte å kommentere HEF-opplegget, Asbjørn.

Dette med "fakta om HEF" er veldig firkantet, ikke i henhold til noe dokumentasjon jeg er kjent med og tvert i mot i strid med det de sier de gjør (og som jeg ved mange anledninger har erfart at de gjør).

Tveter skriver at HEF var "fra starten av et darwinistisk prosjekt. Til å begynne med var det en forening som kjempet for ateistisk humanisme. I dag kan HEF lett opfattes som mer militant, og det synes like viktig, om ikke viktigere, å kjempe mot kristendommen som det er å kjempe for humanismen. Særlig ved kirkens høytider er humanetikerne ute for å stoppe skolegudstjnester og annen kristen aktivitet" (side 16).

Jeg lurer veldig på hvor han har det fra at HEF var et "darwinistisk prosjekt" fra starten. At de som stiftet forbundet noenlunde i likhet med folk flest holdt seg til evolusjonslæren, er ikke det samme som at dette var et prosjekt for å fremme evolusjonslæren, hvis det er det han mener. Hvis det han mener er at HEF er skapt av evolusjonslæren, er det rart at det tok så lang tid etter Darwin å få dette i gang og det ikke fikk stor utbredelse før etter helt andre kampanjer som "nei til Statskirken" på 70- og 80-tallet og spesielt har vokst når man (med rette eller urette) oppfatter at det har vært klanderverdige forhold fra Kirken.

Videre lurer jeg veldig på hvor dette med "mer militant" kommer fra, ettersom den siden av norske ateister først og fremst har preget Hedningesamfunnet, mens HEF som organisasjon er blitt mildere og mildere på det feltet.

Dette med skolegudstjenester og slik er vel også litt avhengig av øynene som ser og hvordan ulike HEF-utspill tolkes, men det handler vel primært om en oppfatning (rett eller gal) av at gudstjenester ikke skal være skoleavslutning eller skje på måter der en del elever opplever at de faller utenfor "det gode selskap" hvis de ikke deltar. Det er noe annet enn militant bekjempelse av kristendom.

Slik kan man dessverre ta for seg veldig mange påstander i boken. Til dels stort sprik mellom det han hevder og det han kan (eller engang prøver å) dokumentere.

Asbjørn Lund sa...

Takk for påminnelsen om at Tveter ønsker debatt. Her skulle være nok å ta fatt i.

Så fikk jeg endelig henvisning til lærebok, takk for det. Men det er forskjell på at Tveter sier det er hans ambisjon, å skrive for alle som underviser, og at boka ‘Livets mysterium’ er en lærebok. Det går faktisk an, på godt og ondt, å lese Livets mysterium uten å være særlig opptatt av mistenkeliggjøring. Evt. manglende forlagsredigering kan skyldes spesiell situasjon i norsk forlagsverden, der en enten må være ung-jords kreasjonist eller neo-darwinist for å utgi bøker om emner som angår livets opprinnelse og utvikling. Det kan ikke Tveter lastes for, men han blir indirekte lastet for det når vurdering skjer i offentlighet, og bokanmelderen går inn på forfatterens beveggrunner. Men så kan jo de som vil bruke boka, konferere med det av Davidsens argumentasjon som de mener holder mål.

Hvor har Davidsen det fra at kosmologisk/Kalam-argument ‘bare’ gjelder for kosmos?
Om kosmologisk (Kalam) argument er et eksempel på universell logikk, som altså gjelder hvor som helst innen universet, må det vel også gjelde for levende organismer i universet? Om Tveter har utvidet tradisjonelt virkeområde, er vel spørsmålet om det er grunnlag for å gjøre det, eller ikke?

Ang. konspirasjonsteorier .. makteliten som "råder"
Jeg er litt usikker om jeg refererer til samme sak som han tenkte på, men for meg er det naturlig å tenke tilbake på noe som skjedde vinteren 2014. Da kom det ‘ad merkelige veier,’ ut informasjon om at K. Tveter skulle holde et kurs for kateketer i Agder bispedømme. Dette ble ad omveier bragt til Vårt Land, som laget en sak på det. Der hentet journalist inn kommentar hos en Atle Ottosen Søvik, som.. (du kjenner historien) I tillegg uttalte avis- informanten seg. Disse er eksempler på representanter for rådende «paradigme» innen media og undervisning, om «metodologisk naturalisme». At også biskopen vegret seg mot å la kateketer praktisere slik undervisning, om de ønsket det (muntlig fra kilde), er vel eksempel på at makteliten råder også i DnK. Også i frikirkelig sammenheng, i menigheten jeg jeg har deltatt i over 30 år, er dette aktuell problemstilling. Dette er såpass vanskelig for meg at dette synet går ‘til topps’ i menigheten , at jeg nå melder meg ut. Jeg kan ikke prøve å tekkes alle, på tvers av mine overbevisninger. Det er fint å ha gode relasjoner i ulike leire, men det kan være lettere å overse hva de står for da. F.eks. om:
"HEF fra starten av var et darwinistisk prosjekt»

Slik jeg oppfatter Tveter, opprinnelig Tyvand , var at HEF var et forsøk på å legge en 'humant dekke' over det som ble oppfattet som et høyerestående dyr. Initiativtagerne til Human Etisk Forbund (HEF;1956) var fagbiologer ansatt på Universitetet i Oslo (UiO) . Ideologisk sett er det ikke mulig å forankre en profan humanitet på et høyere nivå enn det dyriske. De etiske grunnverdiene hos HEF hviler på en prinsipiell relativisme. Etikk blir det mennesker kan bli enige om: den blivende mor har 'license to kill'. En benekter biologiske fakta og leker at barnet ikke er 'humant,' før det er 12 uker gammelt. Hvordan verdiene praktiseres overfor de aller svakeste, er testen på humanitet.

Bjørn Are sa...

Takk for nye innspill!

Jeg oppfatter det slik at en bok med såpass mye fagstoff og med det erklærte formål at den skal brukes av alle som underviser, høyskolelærere osv., best må oppfattes som, og dermed vurderes som, lærebok. Skal en høyskolelærer som selv ikke er fysiker, biolog, filosof osv. kunne bruke en bok i undervisningen må den ha rett nivå og kunne stoles tilstrekkelig på. Dermed ee det viktig å påpeke feil og mangler, slik at lærere ikke videreformidler den slags og mister respektt og tillit.

Som du er kjent med har jeg gjort tilsvarende med offisielle lærebøker i norsk skole, når det gjelder myter om kristen tro, historien osv.

Tveter har forstått at Kalam-argumentet handler om kosmos og skriver basert på det, men han"utvider" ikke et kosmologisk argument til biologi, han oversetter det feil fordi han etter det jeg kan forstå ikke er inne i begrepsbruken.

Når det gjelder "konspirasjoner" og at noen snakker dammen, skjer dette overalt. Jeg har opplevd dette selv, kristne forlag er blitt advart mot å bruke meg. Men jeg har aldri brukt sånt som argument eller annet i noen bøker eller blogginnlegg. Det bidrar ikke til et konstruktivt debattklima.

Når det gjelder HEF kan man si mye om man er enig eller uenig med deres ideologiske eller politiske utspill, men det bidrar heller ikke her til en konstruktiv debatt og fremstille det nærmest som en darwinistisk konspirasjon eller kampbevegelse.

Da melder jeg meg av nettet i noen timer.