tirsdag 9. september 2014

Ondskapens protokoller

Som antydet nederst i innlegget Korstog og konspirasjoner, er det i kveld igjen tid for Kjettersk Kjeller. Denne gang med et langt mer relevant tema enn man kunne tro for bare få år siden.

Vi snakker om konskiprasjonsklassikkeren Sions Vises Protokoller, forfalsket for over hundre år siden basert på rykter og romaner (tildels ordrett avskrift). Til tross for at det fort ble motbevist, grep antisemittiske retninger skriftet begjærlig på 1920- og 30-tallet, med katastrofale følger.

Nå er det altså igjen en bestselger, denne gang i Egypt og andre deler av den arabiske verden. Det er en sentral kilde for Hamas Charteres antijødiske konspirasjonsteorier og anbefalt som en guide til vår tid av en så prominent norsk verdenssynser som Johan Galtung, fredsforskeren som stadig skaper strid.

Vi får håpe følgene ikke blir like katastrofale denne gangen.

Da er det på tide å gi ordet til arrangørene:
Sions Vises Protokoller utgir seg for å være referatet fra et møte der jødiske ledere planlegger å ta over verden. Boken traff tidsånden etter at første verdenskrig og den russiske revolusjonen hadde snudd verden opp-ned, ble oversatt til mange språk og solgt i store opplag.
Historikere mener «Protokollene» er falske, men de fortsetter å dukke opp. De omtales i Hamas’ charter, og Johan Galtung anbefaler folk å lese dem som «en guide til vår tid». Noen lesere regner Protokollene som et profetisk fiksjonsverk à la Orwells 1984, noen mener de egentlig handler om Vatikanet (eller rom-krokodiller!). Andre mener Protokollene virkelig er sionismens arbeidstegninger.
Men hva kan vi egentlig vite om Protokollene? De siste årene har det kommet mye ny forskning som utfordrer en del vanlige antagelser, og kveldens foredragsholdere skal se nærmere på hvordan Protokollene ble laget og hvem som spredte dem.
Som vanlig er det ikke hvem som helst Kjelleren inviterer til å holde foredrag.
Kveldes Terje Emberland er kjent som forfatter av både fag- og krimbøker. Kjetil Simonsen er historiker og forsker på antisemittisme. Begge jobber til daglig ved Holocaust-senteret på Bygdøy.
Dørene til Katedralen Pub & Spiseri, Parkveien 13 i Oslo, åpner 19:00. Bestikker du dørvakten i våpenhuset med 70 kroner, kan det være du slipper inn i krypten.

Ingen kommentarer :