onsdag 3. september 2014

Bibelske bommerter?

Religionskritikk kommer i mange fasonger; informert og uinformert, seriøs og useriøs, stemplende og åpen, lidenskapelig hatsk og lengselsfull håpende.

Jeg har tatt opp mye av dette på denne bloggen, i bøker som imøtegår poppisateister og som tar et oppgjør med en lang rekke myter om kirkehistorien, middelalderen og så videre.

I tillegg har jeg sammen med Atle Ottesen Søvik levert en inngående vurdering av argumenter for kristen gudstro, og et forlag vurderer for tiden en tekst om dårlige argumenter for gudstro, basert på et kapittel som ikke kom med i boken om Guds eksistens.

Man skal likevel ikke ha vært mye innom diskusjonsgrupper om religion og livssyn, Hedningesamfunnet eller andre uten den store sympatien for religion, før man ser at slike imøtegåelser dels ikke er kjent og dels ikke leses.

I stedet er holdningen at "de overtroiske" er på bærtur siden kreasjonister eller ikke-akademiske kristne ikke kan svare på argumenter mot kristen tro eller for evolusjon eller hva man måtte begrunne sitt "ikke overtroiske" livssyn i.

Noen synes til og med å oppfatte det som logisk at hvis de som avviser moderne vitenskap og/eller ikke har akademisk bakgrunn eller ikke har tenkt supernøye gjennom alt ikke kan svare på akkurat min religionskritikk (uansett hvilken av kategoriene over den tilhører), er det ingen grunn til å sette seg inn i hva kristne som forholder seg til moderne vitenskap og logiske argumenter måtte mene.

I stedet holder det med noen friske bilder på facebook som "avslører våset" (som her og her og her og her).

Denne gang er turen kommet til ett som igjen sier mer enn tusen ord.


Svaret man forventer er selvsagt (- tam ta tam -) dinosaur, og man får dermed inn et spark også til kreasjonister, siden dinosaurer burde vært nevnt om jorden var yngre enn 10 000 år. Mens man like gjerne kunne brukt kenguru, gaupe, torsk eller vaskebjørn. For ikke å si kelter eller germaner, cro magnon eller neandertaler.

Det er kort sagt ikke noe argument mot Bibelen at den ikke inneholder alt.

Men hva så, hvis det den inneholder er feil? Og her er det faktisk ikke noe hvis, man skal lete litt for å finne kristne som mener at Bibelen er helt uten feil på noe som helst område, om vi leser den bokstavelig. På samme måte som man skal lete for å finne noen som er blitt eller forblir kristne fordi de mener Bibelen er hundre prosent rett og bare har bra vers man direkte kan leve etter, enten vi snakker om Det gamle eller det nye testamentet.

Det er ikke slik at kristen tro krever at Bibelen er ufeilbarlig. Ingen av de store kirkesamfunnene, fra Den katolske kirken til Den norske, hevder at alle tekstene i Bibelen er sanne som historie eller naturvitenskap - eller en gang er ment som historie eller naturvitenskap.  

At en bok inneholder eventyr og myter, dikt og metaforer, ordspråk og omtrentligheter, er ikke det samme som å si at den ikke kan inneholde sannhet - også i det mest mytiske.

Litt på samme måte bryr ikke de som legger ut slike bilder seg om det er feil i dem.Selv om bildene bør vært riktig om de skulle ha noen verdi som argument (som altså aldri gis på formell form).

For hva hvis det ikke bare er ett av vesnene på bildet over som ikke er omtalt i Biblen, men to? Hva hvis det er tre eller fire?

Hva hvis de fleste tingene på bildet ikke er med, eller ikke er med på den måten som en enkel lesning av bildet legger opp til?

Spiller ingen rolle, "de overtroiske" har ikke rett for det.

Men de som legger ut slike bilder tror selvsagt at de er riktige. De sjekker like lite dette som de ser om det finnes andre og bedre argumenter enn de har vært vante til å møte.

Dermed er det mest for moro jeg viser at bildet over ikke stemmer.

Grunnen er ikke at dinosaurer likevel er nevnt i Bibelen (selv om noen kreasjonister mener at f.eks. Behemot kan være det), men at de fleste av disse vesnene enten ikke er nevnt, eller ikke er det som fremstilt eller underforstått i figuren.

Noe handler rett og slett om oversettelser. Bildet er engelsk og henger i stor grad sammen med oversetteleser i King James Version fra 1600-tallet, en tid der man tenkte at det eksisterte enhjørninger, drager og andre vesner vi i dag vet er mytologiske. Dermed oversatte man dyr med store horn eller ett horn som enhjørninger, og andre fryktinngytende dyr som drager eller som cockatricer, et mytisk vesen med hane­hode og slangekropp, eller som annet.

Andre ting er metaforer, som det syvhodete dyret i Johannes Åpenbaring.

Og så handler noe om realiteter som datidens praktiserende og selverklærte hekser og slike som tok betalt for trolldom og åndemaning og altså ikke bare ble beskyldt for å drive med det uten grunn.

Dermed blir bildet mer riktig om vi ... justerer det noen smuler

Dermed ender vi med følgende score. Av 15 påstander, stemmer i beste fall 6.


Vesen
I Bibelen?
Score
Leviatan Finnes, felles betegnelse på store havdyr
0
Drage Ikke reelle dyr - dels oversettelse av tanniyn (sjakal?) og tanniym (sjødyr: hval, krokodille), dels metafor for Satan
0
Kjerub Kjeruber er omtalt, men ikke som lubne barneengler,
1
Satyr Oversettelse av sa'ir, "hårete", kan være ment villgeit
0
Cockatrice Feiloversettelse i eldre bibler av tsepha, giftig slange
0
Satan Stemmer. Satan er omtalt i Bibelen.
1
Kjempe
Nefilim kan oversettes med kjempe, men flere tolkninger 
0
Behemoth Muligens elefant, flodhest, neshorn eller krokodille.
0
Dinosaur Ikke direkte omtalt.
1
Demon Stemmer. Demoner er omtalt i Bibelen.
1
Talende slange Stemmer, men brukt mytologisk for Satan eller Fristeren
1
Engel Stemmer. Engler er omtalt i Bibelen.
1
Syvhodet best Stemmer, men metaforisk for Guds motstander, Antikrist
0
Heks Stemmer, fantes erklærte trollkvinner, åndemanere osv.
0
Enhjørning Feiloversettelse av re'mes, muligens auroch eller neshorn
0
SUM
6

Nå betyr ikke dette at Bibelen er 9/15-deler eller altså 60 % sann (og dermed mer sann enn usann) eller noe sånn, men at bildet over er hundre prosent irrelevant for hvorvidt "Bibelen er sann" eller ei.

3 kommentarer :

Trond Sviland sa...

Man kan da umulig tro på Bibelen, for den sier jo at Gud er en stor fugl. Salme 91,4:

Under hans vinger kan du søke ly,
han dekker deg med sine fjær.
Hans trofasthet er skjold og vern.

Så det så.

Bjørn Are sa...

Nettopp!

Og det blir ikke bedre av at Jesus påstår at en rev er konge av Israel, Lukas 13,32.

Martin Rindom Sørensen sa...

Se denne, den giver rigtig god ide

https://youtu.be/f5kckGxwJr4?t=32m54s