fredag 1. november 2013

Avskaff middelalderen!

I serien interessante teorier er vi denne gangen kommet til dem som hevder at den mørke middelalderen er en myte. Nei, dette gjelder ikke Dekodets og andres kamp mot mytene om middelalderens mørke. Temaet er ikke febrilske forsøk på å hvitevaske eller rosemale svarte flekker på kirkekartet.

Dette handler ikke om at den mørkeste delen av middelalderen ikke var så mørk. Det handler om at den aldri har eksistert.

Vi snakker kort sagt om fantomtids-hypotesen (phantom time) som tilsier at årene fra 614 til 911 aldri skjedde. De er diktet opp i ettertid.  Vi lever kort sagt i 1716.

Teorien ble først foreslått av tyskeren Heribert Illigi 1991 og er senere presentert på engelsk av Hans-Ulrich Niemitz.

En av dem som lener seg langt i retning av dette er Emmet Scott mot slutten av en bok som inntil da virket rimelig oppegående, men etterpå ikke fullt så mye.

Hvordan i all verden oppstod feildateringen?

Slik kan bare forklares med forfengelighet og forfalskninger. Den tysk-romerske keiser Otto III syntes det ville være kult å regjere i år 1000 og justerte kalenderen noen smuler, i kløktig allianse med krønikeskrivere som fikk godt betalt for å dikte opp en forhistorie. 

Hvordan kan så ellers oppegående folk tenke at en såpass vill hypotese stemmer?

Mye handler om mangelfull arkeologisk materiale. Hypotesen kan dermed få noen brikker i puslespillet til å gå opp ved å tolke at det lille man har som dateres til 600-tallet i realiteten tilhører 500-tallet (altså er feilaktig skjøvet frem i tid), og det som dateres til 7-800-tallet egentlig tilhører 900-tallet (altså er feilaktig skjøvet bakover i tid).

Noe synes også å handle om at man oppfatter det som underlig at det skal ha skjedd så lite av betydning i denne perioden. Selv om Emmet Scott er av dem som ikke burde ment det, når han samtidig argumenterer med det kulturelle sammenbruddet i kjølvannet av muslimske pirater.

Og så har man pussigheter som noen har funnet vanskelig å forklare. Som at pave Gregor XIII i 1582 fjernet 10 dager fra kalenderen for å ta inn skjevhetene som var oppstått siden Julius Cæsars kalender i 45 f.Kr.

Men å fjerne ti dager fører oss bare tilbake 1257 år, til 325 e.Kr. 

Nå er det ikke vanskelig å forklare en del av dette. Pavens reform handlet ikke om å rette opp kalenderen helt tilbake til Cæsar. Målet var å få den til å stemme med retningslinjene for dateringen av påsken, slik dette ble vedtatt på kirkemøtet i Nikea. Som var i år ... 325.

Teorien blir ikke mer troverdig av at den krever at det er en bløff at Harald Hårfagre har eksistert, for ikke å si Karl den Store, og alle islamske kalifer, kinesiske og bysantinske keisere, engelske konger og vikinghøvdinger i perioden.

Eller av at hverken Illegi eller Niemitz er arkeologer eller historikere.

Det er dermed ikke nødvendigvis en konspirasjon at den ikke er blitt omfavnet av forskere med relevant utdannelse.

Men det er litt skuffende ikke å kunne henvise til at vi tross alt lever i 1716.

9 kommentarer :

Unknown sa...

Jøsses.
Jeg har hørt om en russisk matematiker og fjompenisse som mener at antikken aldri fantes, men at "Romerriket" er et forvrengt bilde av Renessansens Italia

Men, nå har jeg fått enda en ny og festlig konspirasjonsteori å aktivt IKKE forholde meg til.

:-)

Bjørn Are sa...

JA, VIKTIIG IKKE Å FORHOLDE SEG TIL DENNE! BRUK ALLE KREFTER NÅ PÅ IKKE Å FORHOLDE DEG TIL DEN!

Even Hartmann Flood sa...

Russeren er Anatoly Fomenko.
Han får Illigi til å virke normal og balansert. Han har tre bøker på Amazon. jeg har den første av dem. Godt egnet til høytlesning på sene nachspiel! Teoriene hans har en egen wikipediaside, https://en.wikipedia.org/wiki/New_Chronology_%28Fomenko%29

Unknown sa...

Vel, Bjørn Are, det overrasket meg litt at Emmet Scott i sin bok skulle stå for noe slikt, for etter at du gjorde meg oppmerksom på ham, fant jeg en artikkelsamling av ham på New English Review, blant annet:
"The Myth of Spain's Islamic Golden Age"

Her skriver han:

"Over the past sixty years intensive efforts have been made to discover this astonishing civilization - to no avail. Try as they might, archaeologists have found hardly anything, hardly a brick or inscription, for the first two centuries of Arab rule in Spain. Between 711 and 911 there is almost nothing, with substantial remains only beginning to appear around 925 or 930. According to the prestigious Oxford Archaeological Guide, the first two centuries of Arab control at Cordoba has revealed, after exhaustive excavations: (a) The south-western portion of the city wall, which is presumed to date from the ninth century; (b) A small bath-complex, of the 9th/10th century; and (c) A part of the Umayyad (8th/9th century) mosque. This is all that can be discovered from two centuries of the history of a city of supposedly half a million people. By way of contrast, consider the fact that Roman London, a city not one-tenth the size that eighth and ninth century Cordoba is said to have been, has yielded dozens of first-class archaeological sites. And even the three locations mentioned in the Guide are open to question. The city wall portion is only “presumably” of the ninth century, whilst the part of the mosque attributed to the eighth century is said to have been modeled by Abd’ er Rahman I. However, the latter character sounds suspiciously like his namesake and supposed descendant Abd’ er Rahman III, of the mid-tenth century, who indisputably made alterations to the mosque (which was originally the Cathedral of Saint Vincent)."
--
Han referer altså til Oxford Archaeological Guide, ikke til denne Illig.
Og, jeg synes i alle fall ikke at dette essayet kan tas til inntekt for at Scott går inn for skrulleteorien til Illig, selvom altså Scott viser betydelig tvil til dateringene som er gjort.

Uansett, selvom dateringene i OAG er riktige, så vil fremdeles Emmet Scotts hovedpoeng med den skrikende kontrasten i arkeologiske levninger fra Umayadetiden versus vestgotertiden stå seg

Bjørn Are sa...

Han refererer i boken til Illig flere steder, og er tydelig fascinert, selv om han kaller det for en "fringe theory".

"Another and perhaps even more radical solution to this problem has recently been suggested by Heribert Illig, whose ideas about the early expansion of Islam we have briefly alluded to. According to him, the three centuries stretching from 614 to 911 never existed at all; they were phantom years inserted into the calendar by the Emperor Otto III around 1000. Thus for Illig all history after the tenth/ eleventh century needs to be backdated by almost three centuries. The Norman Conquest of England therefore would have occurred in 769 rather than 1066, and the First Crusade would have been launched in 798 rather than 1095. (In the same way, the year of publication of the present book would be 1715 rather than 2012). It is undeniable that Illig’s proposal would make sense of many hitherto puzzling facts."
(Kindle Locations 5294-5301).

Scott omfavner likevel ikke teorien, så han har vettet i behold, selv om han flere steder skriver som om den kan ha noe for seg.

Unknown sa...

At Emmet Scott ikke innser, for eksempel, at dette slår beina under hans egen tese om at i noen hundre år var ikke Andalusia annet enn en primitiv røverstat som ikke bygget opp noe som helst, er virkelig merkverdig.

I stedet får man da aldeles plutselig de flotte arkeologiske minnesmerkene fra 10ende og 11. århundres Andalusia som de første arkeologiske funn fra den tida..

Det ser ut til at Emmet Scott ønsker seg både i pose og sekk, og bør derfor få seg en..smekk.

Anonym sa...

Illigs tese er selvsagt fantastisk. Men det er ikke tillitvekkende å framstille hans tese tendensiøst uten å gå nærmere inn på argumentene for å tilbakevise dem. Bjørn Are kan jo ta for seg hver enkelt av de 60 argumentene her og vise at de fullstendig på jordet.
http://www.jahr1000wen.de/jtw/Texte_H-E/Argumente_FZT.html

Bjørn Are sa...

Når ingen middelalderhistorikere aksepterer tesen, det finnes relativt rikholdig litteratur fra perioden, pavelister, uavhengige kongelister fra en rekke land osv. osv., trenger ikke jeg ta tak i hver enkelt påstand.

Prøver her som ellers å forholde meg til normalvitenskapen, ikke alle slags kreative tenkere. Selv om jeg alyså har en bred samling bøker av slike, enten det handler om egyptisk kronologi eller at hele kirkehistorien er konstruert på 300-tallet av Eusebius.

Dette får forskerne avgjøre seg i mellom, og her er det ikke debatt en gang.

Anonym sa...

Antar at du ikke regner Emmet Scott som middelalderhistoriker. Han aksepterer i prinsippet Illigers tese i boka "A Guide to the Phantom Dark Age".
Det er korrekt at det finnes rikelig litteratur. Men det er også korrekt at det i motsetning til andre perioder er en ytterst mager arkeologi. Antar slike anomalier er irrelevant for normalvitenskapen, og at må være grunnen til at det ikke finnes noen debatt engang.
Det normale i møte med en påstand som bryter med det rådende paradigme er avvisning. Det er de du foraktelig kaller for kreative tenkere som har ført vitenskapen videre.