tirsdag 19. november 2013

Galileo-kortet og andre feilslutninger

Som nevnt er det ikke uvanlig å trekke Galileo-kortet, når man møter skarp kritikk for sine påstander. Siden Galileo ble forfulgt og hadde rett, har jeg rett, siden jeg blir forfulgt.

En av hakene ved dette er at Galileo ikke ble så mye forfulgt at det gjorde noe. En annen er at han tok feil.

En tredje er at de som trekker kortet alltid tar feil.

Siden dette likevel hevdes av så mange nye ateister og enkelte skeptikere med referanse til RationalWiki, er det på tide med skarp kritikk. I håp om at de ikke trekker Galileo-kortet.
The Galileo gambit, or Galileo fallacy, is the notion that if you are vilified for your ideas, you must be right. It refers to Galileo Galilei's famous persecution at the hands of the Roman Catholic Church for his defence of heliocentrism in the face of the orthodox Biblical literalism of the day (though some alternative medicine proponents use Ignaz Semmelweis instead of Galileo). People use this argument repeatedly in response to serious criticisms that more often than not they just don't understand.

It is freakishly common among creationists and global warming denialists alike against the evil scientific consensus.
Det er flott at leksikonet setter fingeren på dette syndromet. Det er alt for vanlig å henvise til Galileo-saken når man møter motstand, selv om denne sjelden har andre former enn sinte leserinnlegg og spydige kommentarer.

Men så er det ikke fullt så flott at leksikonet i så liten grad forholder seg til evidens her og noen andre steder som vi skal komme tilbake til. I iveren etter å få inn noen støt på dem som holder seg til myter uten evidens, forstår man ikke at man spiller på en myte uten evidens.

For dette handlet ikke om en illsint kirke som sendte hettekledde inkvisitorer med gafler og håp mot en modig vitenskapsmann som hadde bevist en teori. Og siden Kirken i den lange tradisjonen fra Augustin og Aquinas ikke hadde for vane å la Bibelen trumfe vitenskapen, handlet det heller ikke om bokstavtro mot vitenskap.

Som denne grundige gjennomgangen viser var det en lang prosess med vekt på nettopp vitenskapelige argumenter - fra begge sider. Galileo ble i starten tatt i mot med åpne armer, ikke minst av jesuittene og den senere paven, men la seg etterhvert ut med for mange i det politiske spillet i en heller stormfull tid.

Det manglet ikke matematikere og naturfilosofer i Kirkens rekker, og det man eventuelt manglet, leide man inn. Når Galileo møtte protester og ble idømt  husarrest på sine eldre dager, var det ikke fordi Kirken følte seg truet, men fordi han som lekmann i for stor grad hevdet han kunne være teologisk autoritet - og var for påståelig i fravær av bevis.

Og dette var ikke i en fredelig tid der en godmodig pave så gjennom fingrene med det meste, men midt under en av de verste periodene i Europas historie, 30-årskrigen. Man kommer fort på anledninger der han hadde mindre behov for å markere revir og autoritet enn Motreformasjonen.

Det ble ikke bedre av at Galileos Dialog over de to store verdenssystemer utelot masse store verdenssystemer og syntes å legge noen av pavens teorier i munnen på den enfoldige Simplisicus.

Det blir med andre ord ikke bedre når vi leser videre i RationalWiki.
In reality, taking up the mantle of Galileo requires not just that you are scorned by the establishment but also that you are correct - that is, that the evidence supports your position.
Man er rett og slett ikke kjent med at evidensen ikke støttet Galileo.

For det første stemte det ikke at tidevannet skyldtes at jorden beveget seg. I stedet var årsaken månen, slik paven og andre av datidens lærde mente.

For det andre var det ikke mulig å se endringer i fiksstjernenes posisjon, noe som burde vært mulig om jorden beveget seg. Galileos svar at dette måtte skyldes at de var for langt unna, ble med rette tatt som en ad hoc-forklaring.

Man er heller ikke kjent med at Galileo tok feil.

Planetene beveget seg i ellipsebaner om solen, ikke i sirkelbaner, slik Galleo hevdet. At modellen var feil, gjorde den ikke bedre støttet av evidens og observasjoner.

Dermed støttes heller ikke neste påstand av evidens.
There is no necessary link between being perceived as wrong and actually being correct; if people perceive you to be wrong, you usually are wrong. However, the selective reporting of cases where people who were persecuted or ostracized for beliefs and ideas that later turned out to be valid has instilled a confidence in woo promoters and pseudoscientists that is difficult to shake. They really do forget the part where they have to prove themselves right in order to be like Galileo.
Nei, Galileo klarte aldri å vise at han hadde rett. Noe som ikke er rart, ettersom han altså tok feil.

Realiteten er altså på mange måter motsatt av hva RationalWiki legger opp til. Ja, det er ingen tvil om at Kirken opptrådte utilbørlig i møte med uenighet. Men skal man først sammenligne Galileo med noen, er det nettopp med en som holder hardnakket fast på en feilaktig modell, i strid med evidens. Og det til tross for at bedre modeller er publisert, som Keplers beregninger av ellipsebaner i Astronomia Nova fra 1609.

Så er spørsmålet om RationalWiki i møte med denne type kritikk vil opptre som Galileo eller følge evidens.

7 kommentarer :

Unknown sa...

Jeg tror det var Strabo eller noe slikt, som fabulerte om eksistensen av dyr som var så bittesmå at de ikke kunne sees. Det gjør ham ikke til "oppdageren" av bakterieverdenen, for å si det sånn, ei heller Demokrit som "oppdageren" av atomene..
:-)

Bjørn Are sa...

Atomer er en litt sånn selvoppfyllende profeti eller sirkeltenkning. Siden man fant noe man mente var de minste byggeklossene, kalte man dem atomer etter Demokrit som dermed ble bevist.

Inntil man fant at de ikke var de minste klossene likevel. Og det er ikke godt å vite om noen subatomære greier er det heller, når de ligner mindre på klosser enn noen gang.

Anonym sa...

Har fornylig set en utsendelse om Renessansen på BBC.
http://www.bbc.co.uk/programmes/p00xnrlz

Her siges at den Europas Dark Age ble passert med Leonardo da Vincis maleri Nattverden 1495. Utsendelsen gjentaker mange myter om det kristne Europa.

Trond Sviland sa...

RationalWiki er jo tross alt en wiki, kan ikke hvem som helst redigere siden og rette opp denne feilen?

Men selve premisset for artikkelen er kanskje galt?

Bjørn Are sa...

Anonym:

Det er merkelig å støte på såpass tullete påstander i BBC.

En kunsthistoriker som er så forelsket i renessansen at han må svartmale fortiden?

Eller en som tenker at beste måten å skape et likeverdssamfunn er å hevde at alle kulturer er like bra, unntatt Europa?

Det er ihvertfall en besynderlig historiefortelling uten belegg i kilder.

Bjørn Are sa...

Trond:

Selv om muligens hvem som helst i teorien kan rette opp, mistenker jeg at enkelte av oss vl bli stanet i praksis. Tror dette må gjøres av en som er inne i varmen.

For meg har det uansett i noen tiår vært en test på hvor rasjonelle og evidensdrevne slike folk er, å se hvor lang tid det tar før de retter opp.

Ikke mange som har stått på den.

Bjørn Are sa...

Anonym:

Gjorde en liten google og ser Marrs han omfavnes av steder som http://mybeliefs.co.uk/2012/10/17/bbc-andrew-marrs-history-of-the-world/

Vi får håpe at nivået på denne hyllesten ikke sier noe om nivået på programmet.