søndag 19. juni 2011

Dagbladet med falske nyheter om jøder

Det overrasker ikke at det heldigvis blir store overskrifter i Dagbladet når noen skal steines.

Også når det gjelder hunder.
En stor løshund ble dømt til døden ved steining av en ultarortodoks sivil domstol i Mea Shearim i Jerusalem, skriver Ynet.
Det overrasker dessverre heller ikke at Dagbladet viser en mangel på forståelse for jødisk tro og tenkning som ikke akkurat bidrar til å svekke fordommer om religion i sin alminnelighet og jøder i særdeleshet.

Noe som nok ikke er det ... klokeste avisen gjør midt i debatten om hvordan vi kan bremse mobbingen av jødiske elever i norsk skole.

Avisen legger her rett og slett opp til at dette var en offisielt utført dom basert på dagens ultraortodokse jødiske lover. Uten å antyde noe om at dette med steining nok ikke er en spesiell ... sentral del av dagens jødiske rettsvesen (og ikke har vært det på et par tusen år).

Eller at denne domstolen ikke normalt dømmer noen til døden, hvis den da ikke er en spesielt aggressiv versjon av Økokrim.
Domstolen som vanligvis dømmer i pengespørsmål ble stadig plaget av den store hunden, blant annet skremte den besøkende.
Dagbladet forteller i likhet med mange andre av verdens media heller ikke hvor dette med sjelevandring kommer inn i ortodoks jødisk tro generelt og fra mennesker til dyr spesielt (hint: dette er ikke som i hinduisme, i stedet snakker vi om gilgul - altså folketro og kreativ kabbala).
Etter gjentatte forsøk på å skremme den vekk, husket en av dommerne at en sekulær advokat hadde fornærmet retten for 20 år siden. Advokaten ble kastet en forbannelse over av dommerne, som ønsket at sjelen hans skulle leve videre i en hund.

Advokaten døde for noen år siden, dermed var konklusjonen klar: Løshunden var advokaten som fortsatte sin irriterende og hensynsløsde adferd i en hundeskikkelse.
I stedet synes det hele å handle om en blanding av irritasjon og fleip.
En av dommerne ved domstolen dømte derfor hunden til døden ved steining. Lokale barn fikk oppdraget med å utføre dødsdommen, men «hunden med advokatsjel» klarte å rømme.
Med andre ord ingen offisiell dom av noe slag, men en av dommerne som snakket med noen barn utenfor rettslokalet og ba om hjelp til å få vekk hunden.

Når det ikke hjalp, ble behørig nok hundefangere kontaktet (oversettelse her) slik at hunden kunne få plass i et dertil egnet hjem.

Lederen for domstolen har også sagt klart og tydelig fra - skriftlig - at det ikke er noen unnskyldning for å dømme eller plage dyr.
Rabbi Levin issued a statement in which he wrote that there was no excuse for abusing animals, halachic or otherwise. He added that workers from a local animal shelter had come to collect the dog from his court room that day.
Saken blir ikke bedre av at den føyer seg inn i en tullete tendens i media til å rapportere falske nyheter, slik SVT rapporterer - med andre eksempler.

At Dagbladet 19. juni kan trykke en nyhet som ble avslørt som falsk 15. juni er - for å si det forsiktig - godt gjort.

Tanken på å sjekke blir antagelig ikke sterkere hvis nyheten matcher avisens verdensbilde.

Så får vi håpe vi blir positivt overrasket av overskriften når Dagbladet dementerer historien - med passende beklagelse overfor jøder og innrømmelse av egen inkompetanse på religion.

1 kommentar :

Dag sa...

"At Dagbladet 19. juni kan trykke en nyhet som ble avslørt som falsk 15. juni er - for å si det forsiktig - godt gjort."

Godt gjort? Ja.
Overraskende? Nei...
Heia Dagbladet! :P