fredag 30. april 2010

Da Storberget ble avslørt

Den nye lovendringen knyttet til taushetsplikt er nå vedtatt i statsråd, som omtalt hos den gode pater Oddvar Moi.

Det er noen knivsodder tydelig at Storberget ønsker å drive gjennom enda en av disse symbolsakene som de rød-grønne liker å slå seg på brystet med.

VG viser klart og tydelig hvem man har i kikkerten. Det er selve Skurken med svart hatt kappe.
Regjeringen innskjerper plikten til å avverge straffbare handlinger etter avsløringene om misbruk av gutter i Den katolske kirke.

- Norsk lov skal gjelde. Den står over det som kirkesamfunn måtte mene er riktig. Plikten til å melde fra hvis man vet at det vil bli, eller at det er sannsynlig at det vil bli begått overgrep, står også over taushetsplikten, sier justisminister Knut Storberget (Ap) til NTB
Storberget er ikke redd for å vise hva dette handler om. Dette går på selve nestekjærligheten.
Storberget regner med at de kirkelige lederne følger opp innskjerpingen av straffelovens paragraf 139 første ledd.

- Jeg regner det som sikkert at kirkens nestekjærlighetsbudskap fører til at overgrep mot barn blir avverget, sier han.
Derfor er paragrafen umisforståelig.
Straffelovens paragraf 139 første ledd handler om å avverge straffbare forhold generelt, ikke bare om overgrep mot barn.

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet, eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling, eller følgene av den da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert, eller mest sannsynlig at handlingen vil bli, eller er begått», heter det i forslaget til ny paragraf
  Etter Storbergets uttalelser i dag tyder det på at han har fått det for seg at denne type lovformuleringer vil få konsekvenser for skriftemålet - og ikke minst - at skriftemålet er et nøkkelområde for å få bukt med uvesenet.

Det som regjeringen i sin visdom ikke har fått med seg er den enkle logikk at hvis overgripere på forhånd vet at enhver antydning om at de kan komme til å begå nye overgrep (og den antydningen kan jo komme ved at de bekjenner gamle) vil bli anmeldt, er det sånn omtrent hundre prosent sikkert at de ikke er dumme nok til å antyde noe slik (annet enn ev. de som likevel ønsker å melde seg selv).

Den interessante effekten er at prestene dermed ikke lenger vil kunne påvirke de som bekjenner noe slik til å endre adferd, gjøre bot og melde seg selv.

Altså en paragraf som skaper en omvendt Catch 22.

Det er sjelden å se en regjering som mer ivrig går inn for å tvinge gjennom lover som motvirker intensjonen i loven.

Men heldigvis står biskop Bernt Eidsvig rakrygget tross sin ofte lettere tilbakelente stil. Selv om han tror aldri han vil komme i et slik dilemma som at noen forteller at de er i ferd med å begå nye overgrep eller skal til å drepe noen (slike bekjennelser er ikke veldig... vanlige hos penitenter), velger han sivil ulydighet.

Fremfor å følge denne paragrafen, fastholder han sin absolutte taushetsplikt.

Ikke at det er noe problem, paragrafen er selvsagt umulig å håndheve i praksis.

2 kommentarer :

Lord Bassington-Bassington sa...

Mois blogg er en utrolig ressurs for dem som er nysgjerrige på norsk kristenliv. Og i kveld skal jeg på en messe holdt av den gode pastoren. Håper de slipper inn hunder...

Bjørn Are sa...

Husk å logre fra meg i retning av Oddvar i kveld. Og gjerne noen etasjer høyere.