onsdag 10. mars 2010

Galileo støttet Kopernikus på tross av observasjonene

En ny studie viser enda tydeligere hvorfor Galileo var så omstridt.

2 kommentarer :

Even Hartmann Flood sa...

Jeg er ikke sikker på om jeg ser problemet. Er det ikke et spørsmål om valg av koordinatsystem, bare at ligningene blir mye enklere hvis man plasserer solen i sentrum?

For å si det med Kumbel:
Ate jeg er universets midte
er ingen hasarderet dom.
jeg slutter meg rent logisk til det,
for resten er jo utenom.

Bjørn Are sa...

Prinsipelt, ja, muligens...

Men dette handler om en som hardnakket hevdet at jorden gikk i en sirkelbevegelse om sola, og at tidevannet beviste dette.

Altså umulig å få til å stemme med observasjonene, uansett koordinatsystem.