mandag 21. desember 2009

Dissekert påfunn

Og så var det over og ut for alle som, i sin iver etter å bevise at enhver historisk Jesus er et påfunn, hevder at Nasaret ikke eksisterte på Jesu tid.

Bedre å bruke tiden på å tenne et lys i advent. Eller lese her.

9 kommentarer :

John sa...

Deilig at de endelig har gjort konkrete funn der, så slipper vi kanskje et av de dårligere argumentene fra den andre siden.

Bjørn Are sa...

Den type argumenter har for meg vist at troen på sin egen sak hos de (spesielt nyateister) som målbærer den, er sterkere enn deres fornuft.

Så dermed er det tvilsomt om de endrer seg spesielt mye.

Bibelkritisk sa...

Mine to øre..

Eksistensen av Nasaret på Jesu tid er en av de tingene som har kommet opp i forbindelse med forsøk på datering av evangeliene, spesielt Markus. Det har vært grunnlag for å se nærmere på det, bl.a. ved at Josefus ikke nevner byen i sine oppramsinger av galileiske byer.

Men så langt jeg har sett, er det ingen seriøse mytere som har basert seg ikke-eksistensen av Nasaret på Jesu tid.

I tillegg til dette finnes det ytterligere 8 eller 9 mulige anakronismer i Markus og Co. som peker på en ganske sen avfattelsestid for evangeliene.

Bjørn Are sa...

Myterne har nå trukket fram dette ganske mye, som Salm (og Randi) som jeg omtalte i seneste link i innlegget. Salms bok anbefales forøvrig av Robert Price.

Dateringen av Markus har forøvrig lenge vært oppfattet som slutten av 60-tallet (pluss minus fem år), men en ateistisk forsker på det nye testamentet (James Crossley i "Date Of Mark's Gospel: Insight From The Law In Earliest Christianity") har nylig argumentert for at Markus 7,1-23 og forsåvidt hele evangeliet i stedet må dateres før tidlig 40-tall, uten å ha fått gjennomslag for dette.

Bibelkritisk sa...

Både Crossley og Price er spennende å lese, på hvert sitt vis. Til felles har de bl.a. at de ikke forveksler forskning med apologetikk (tradisjonell kristen), som det er en økende tendens til i mye av den nyere NT-»forskning». Forøvrig legger ikke Price alle eggene sine i Salms kurv, han avslutter anmeldelsen sin med forbehold.

Når det gjelder sen datering av Markus så tenker jeg på de forskere som daterer evangeliet fra 90-tallet til et godt stykke inn i det 2. århundre.

Bjørn Are sa...

Ymse (tidligere bare Anonym, I presume):

Tendensen som jeg ser i enkelte kretser til å kalle forskning som nærmer seg konklusjoner i retning av "tradisjonell kristen" for apologetikk, er verken imponerende eller faglig tillitsvekkende.

Denne type interessebasert hersketeknikk overfor forskere man er uenige med, hører kort sagt ingen steder hjemme.

Bibelkritisk sa...

Ja, det er meg igjen.

Det med apologetikk kom fram som en refleks på bruken av din egen hersketeknikk. Det er der du f.eks. karakteriserer mytere og andre du er uenige med med at de har større tro på egen sak enn de har fornuft.

Bjørn Are sa...

Vel, når noen konkluderer forskningsmessig (med eller uten anførselstegn) med at Jesus og Nasaret ikke har eksistert, tillater jeg meg tonen du henviser til fordi det så tydelig skinner en trosdimensjon i gjennom.

Dette er spesielt påtagelig og påtalelig når vi snakker om en gruppe som så høylydt utbasunerer at de er styrt av fornuften og vitenskapen.

Ellers er mitt generelle poeng at alle forskere har et utgangspunkt, en psykologi, en politisk holdning, en fortid, ulike kollegrelasjoner inkl. vennskapelige forbindelser i inn- og utland, og et grunnsyn (metodisk og/eller metafysisk) som tilsammen utgjør et filter som avgjør hva de oppfatter som sannsynlig/usannsynlig.

I den forstand driver alle "apologetikk" for sitt eget ståsted. Noe som gjør selve begrepet meningsløst, og dermed dessto verre å bruke (som jeg observerer også i en del faglitteratur) kun i én bestemt retning, og det ofte svært så nedlatende.

Sorry to say. Men så er jeg - muligens i motsetning til deg - ikke selv fagmann på feltet og har ingen faglig prestisje å forsvare knyttet til mine konklusjoner.

Bare veeldig interessert;-)

Snirkelsnorkel sa...

Jeg har hatt mange av de samme diskusjonene rundt "det utvidede zeitgeistbegrepet" de siste årene, der jeg har en viss akademisk kompetanse i form av grunnfag i religionshistorie og idehistorie. Når jeg argumenterer med at "ingen seriøse forskere mener at..." blir jeg ofte møtt med at dette er ting akademia ikke tør eller vil ta inn over seg (antagelig fordi det vil true deres posisjon el.l.).

Tror derfor ikke dette handler så mye om apologetikk kontra ateisme som en generell mistro til "det etablerte".