onsdag 14. januar 2009

Stråleskader i Aftenposten?

Hvor galt det kan gå når media skal formidle forskning, ser vi i dette oppslaget.
På forsiden til Aftenpostens nettsider har i hele dag følgende tekst ligget:

- Mobilen kan skade nervene
Stråling fra mobiltelefon kan føre til langtidsskader, mener forskere.
Når man følger lenken, kommer man derimot til følgende overskrift:

Hevder mobilstråling ikke skader barn
Begge deler er misvisende, selv om den første er klart verst. Som det nesten fremgår av teksten er hovedkonklusjonen i en studie av 3000 barn og unge opp til 17 år (ikke “3000 17-åringer” som artikkelen skriver) at “det ikke foreligger bevis for noen direkte sammenheng mellom mobilstråling og problemer som hodepine og svimmelhet.”

Det er analogt med hva man har funnet i andre eksponeringsstudier. Man kan derimot ikke utelukke at det kan forekomme problemer når barn eksponeres over lengre tid.

Det er en god grunn til at forskerne sier det siste. De har nemlig ikke undersøkt det i den studien det er snakk om
Dermed blir altså noe forskerne ikke har sett på, i en studie som viser null skade av mobilstråling, noe som styrker hysteriet om at mobiltelefoner er skadelige.

Mer betimelige betraktninger her.

3 kommentarer :

Skink_123 sa...

Jeg tror hodepine ofte kommer av sukker.

svein sa...

Jeg jobba med sur nedbør i 80-åra (rettere sagt: jeg jobba MOT). Kommunelegen i Grimstad sa at "vi har ingen undersøkelser som tyder på at forsuring utløser reaktivt aluminium i drikkevannet". Det hadde han rett i, fordi det ikke var gjort noen undersøkelser av dette i det hele tatt.

Bjørn Are sa...

Vel, på mobilområdet har man gjennomført gjentatte seriøse undesøkelser og ingen av disse har vist noen skadelig effekt av sammenheng mellom mobilstråling.

Men, siden ingen av disse naturlig nok , kan strekke seg over så mange tiår, er det altså ennå ikke mulig å undersøke "langtidsvirkninger".

Men når media synes å konkludere fordi man ikke har kunnet undersøke dette, med at mobilstråling er skadelig, er altså ganske så drøyt. Eller useriøst og hysterisk, hvis man foretrekker den type begreper.