torsdag 17. januar 2008

Galileis omkamp mot paven

I følge katolsk.no har pave Benedikt XVI avlyst et besøk til La Sapienza-universitetet i Roma i dag. Han er rett og slett blitt boikottet fordi han er "fiendtlig innstilt til vitenskap".

Og beviset? At daværende kardinal Ratzinger i 1990 holdt et foredrag om saken og siterte en av de mer kjente, agnostiske, for ikke å si anarkistiske, vitenskapsfilosofene.

Det var fysikkprofessor Andrea Frova som initierte protesten mot det pavelige besøket til Romas største universitet, fordi hun hevdet at daværende kardinal Ratzinger viste seg "fiendtlig innstilt til vitenskap" da han i 1990 holdt et foredrag om saken mot Galilei.

Rundt 67 professorer har skrevet under på protestskrivet mot pavebesøket, og disse hevder at det ville være "upassende" for en institusjon som arbeider for vitenskapelig fremskritt å vise paven ære.

Kirken har arbeidet for å undertrykke vitenskapen, hevder de.

I foredraget siterte kardinal Ratzinger den agnostiske vitenskapsmannen Paul Feyerabends vurdering: "Kirken på Galileos tid klamret seg mer til fornuften enn Galileo selv gjorde." Han fant at heresidommen mot Galileo var "rasjonell og rettferdig" - sett i lys av den tids standard.

Selv om han ikke direkte samtykket i Feyerabends konklusjon (pave Johannes Paul II hadde allerede anerkjent at Kirken gjorde en feil ved å fordømme Galileos arbeid), vektla Ratzinger at Kirken ikke var fiendtlig innstilt til vitenskapen. Fakta er at Galileo fortsatte sine vitenskapelige undersøkesler, med støtte fra hierarkiet, selv etter rettssaken. Hensikten med Ratzingers foredrag i 1990 var å vise hvordan opplysningstiden skapte et kunstig skille mellom tro og fornuft. Han hevdet at saken mot Galilei, "som var lite diskutert i det 18. århundre, ble opphøyd til en myte i opplysningstiden i århundret som fulgte."

Det ser m.a.o. ut til at heller ikke Dekodet er velkommen på dette universitetet, etter ett og annet utspill om dette i en og annen bok, for ikke å si foredrag.

For å være litt hyperlinkhyper kan nevnes at det katolske nyhetsbyrået Zenit har mer, her fra Vårt Lands omtale, som henvist til hos Katolikken:

I følge nyhetsbyrået Zenit har motstanderne av pavebesøket unnlatt å si at Ratzinger ved samme anledning gjorde oppmerksom på at han ikke var enig med
filosofen han siterte.

Det er da naturlig behendig å ta med utvalgte deler av Zenits sluttkommentar.
Giorgio Israel, a Jewish mathematician and professor at the university, noted in L'Osservatore Romano that the 1990 speech actually defended Galileo. (…)

"It is surprising," the mathematician said, "that those who have chosen as a motto Voltaire's famous phrase, 'I don’t agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it,' oppose themselves to the Pope pronouncing a discourse at the university of Rome."
Dermed er vi i den for enkelte kanskje uvante situasjonen at paven forsvarer vitenskap og rasjonalitet, mens universitetsansatte går for myter og boikott.

Siden vi her snakker om en så god katolikk som paven, bare han være motstander av vitenskap. Og da er det ingen grunn til å se etter hva han faktisk har sagt.

Eller hva forskning på feltet sier.

2 kommentarer :

Anonym sa...

Haha, det er ikke det eneste de "opplyste" menn fabler om, vitenskapsmenn id ag har jo ikke grep på global oppvarming heller :D

Bjørn Are sa...

Si ikke det for sikkert.

Men det kan være de ikke helt klarer å beregne usikkerheten i beregingene.