torsdag 29. november 2007

Æres den som æres bør

Den tvilsomme humanist er blant flere som hever atskillige øyebryn over Staff seneste utspill.
Trond Kirkvaag er død, så det må være Tor Erling Staff selv som avleverer noe som høres ut som en parodi på Tor Erling Staff:
Tor Erling Staff er ... krystallklar på at ære må være en formildende omstendighet når straffen utmåles.
Staff mener det norske samfunnet har forrådt menn fra andre kulturer som har kommet til Norge.
Dette handler selvsagt om markedsføring og spillet som Staff mestrer bedre enn noen: Å provosere nok til å få omtale, men ikke til selv å have på tiltalebenken.

Dermed er det bare å fremme sine "synspunkter". Vi siterer mer tvilsomt stoff:
I ei bok som kommer i dag på Schibsted Forlagene, slår Staff fast at de som utfører æresdrap i Norge derfor bør få en strafferabatt. Dersom to personer blir dømt for drap som etter loven skal straffes på samme måte, mener Tor Erling Staff at vedkommende som kan vise til at han drepte kona på grunn av ære, skal få lavere straff.
Det er alltid greit når man er i den posisjonen at man bare kan "slå fast", som paven ex cathedra og altså Staff.

Dermed er det bare å slå fast at det fremover gjelder å følge nøye med på hvilke kulturer/religioner/tradisjoner som til enhver tid har det sterkeste æresbegrepet. For skal det være noe juridisk nivå over dette må "ære" kvantifiseres. Dess mer ære, dess mer strafferabatt.

For de som er nysgjerrige, kan nevnes noen eksempler fra ærestoppen per dags dato, der den internasjonale skalaen går fra fra 1 (10 % rabatt) til 10 (100 % rabatt).

- Al Quaeda - 9
- Russisk mafia - 8
- Vest-kroatiske landsbyhøvdinger - 5
- Nord-pakistanske landsbyhøvdinger - 5
- B-gjengen i Oslo - 5
- VIF-Klanen - 3
- Finansbransjen - 0
- Human-Etisk forbund - 0
- Statskirken - 0

Ettersom enkelte grupperinger som vi ser fullstendig mangler ære, gjelder det å skynde seg å finne en bedre tilhørighet før det blir aktuelt med rettsaker.

Ingen kommentarer :