tirsdag 27. januar 2015

Ikke ingeniørtypisk

Det er alltid interessant når media fanger opp nyheter fra andre media. Mens en journalist er velkjent med veien (eller irrgangene som det heter på fagspråket) som fører til overskrifter i egen avis, tror man tydeligvis at overskrifter i andre er presise uttrykk for innhold og utsagn i artiklene.

Når Vårt Land i dag tror de siterer meg, er det altså fra en overskrift på en artikkel. Det hadde dermed vært flere grunner til å lese den om man var ute etter å se hva som faktisk var sagt og ment.

For å si og mene noe.

Hva sier jeg så i artikkelen som du finner en lenke til fra denne posten om tro og teknologi? Rett og slett ikke noe annet enn at
Jesus var fra noe i retning av en ingeniørfamilie.
– Ettersom det at han kalles for «sønn av en snekker» (tekton) mer presist kan oversettes i retning av «en håndverker», begrunner Davidsen.
Nå er det nok å strekke det litt langt å si at å komme fra noe som er i retning av en håndverkerfamilie er å være fra noe i retning av en ingeniørfamilie, selv om noen lærde kan strides om sånt.

Men det er å strekke det langt lengre å si at en som kommer fra noe i retning av en ingeniørfamilie må oppfattes som en slags ingeniørtype.

Sagt på en annen måte har jeg to døtre som pussig nok begge kommer fra en sivilingeniørfamilie. De kommer til og med begge fra en Cand. Scient i informatikk-familie. Det betyr ikke at noen av dem kan mistenkes for å være en slags sivilingeniørtype eller engang Cand. Scient-type.

Eller at jeg kan det.

Ingen kommentarer :