torsdag 3. oktober 2013

Historisk debatt

At det ikke bare er livssynsfag som kan trenge fornyelse, fremgår også stadig av ulike typer verdidebatter, inkludert Hvorfor jeg ikke er nyateist, startet av ateisten Didrik Sødelind.

Jeg skal av kledelig beskjedenhet (stod først i køen da slik ble delt ut) ikke gå inn på hvem han roser, men siden det han riser altså er nyateister, tok det ikke mange minuttene før noen av dem viste hvor rett han hadde.

Viktigere enn det for denne bloggen, er at blant det som ble påstått etterhvert ble mer og mer om historie. Jeg valgte å overse de første brølerne, men når temaet ble Galileo, var det ikke lenger mulig å holde seg taus.
Per Degn og Erasmus Montanus
Dette førte ikke aldeles uventet til opptil flere svar på minutters varsel (eller oftere uten varsel) og pussig nok nye kommentarer fra Dekodets representant.

Siden den ene siden baserte seg på vitenskapshistorikere og den andre på ... logikk og ... selvfølgeligheter, var det ikke til å undres at debatten tok en eskalerende form som må ha moret mange på galleriet.

Under kommer linker til mine viktigste kommentarer, og det er selvsagt greit å lese debatten i sammenheng fra #99.
Siden den klokeste som kjent gir seg, ga jeg meg der. Tror de fleste hadde tatt poenget da.

2 kommentarer :

Øystein sa...

Den kongnitive dissonansen som oppvises i den tråden, sammenholdt med hva samme debattant vanligvis vil hevde (om ikke alltid etterleve) er så absolutt at man må holde seg godt fast der man sitter for ikke å falle til jorden av svimmelhet.

Første bud: blind tro.
Andre bud: ikke innrøm noe.

Bjørn Are sa...

Tredje bud: Motparten er totalt uten grunnlag
Fjerde bud: Har motparten grunnlag, gjelder tredje bud.