mandag 7. januar 2013

Stråleskader i KrF

Vi tilhører en tid der det slik Janne Matlary Haaland er inne på i Dagens Næringsliv antagelig aldri har
vært flere nordmenn som tror på auraer, lyskrefter og annet dill. Det er første faretegn ved nasjonens tilstand.  Slik mangel på realisme og fornuft er ikke bra når verden er blitt stadig mer risikofylt.
Nå kan man si mye om innlegget og den påfølgende runden med Støre, og enda mer om kommentarfeltene, men vi lar det ligge i denne omgang.

I stedet er det ... interessant (slik gode facebookvenner gjorde meg oppmerksom på i dag) å se at KrF - altså partiet Matlary Haaland nylig forlot - har en post blant ellers mye godt om helsepolitikk i partiprogrammet der man går inn for å
styrke og intensivere den uavhengige forskningen på helseskader på grunn av elektromagnetisk stråling.
Det er med andre ord flere som fremstår som mikrofonstativ for alternativbransjen.

For noen kan slike uttalelser kanskje virke bra og stemmesankende. Det er uten tvil mye sympati og antipati i ulike retninger. Mange opplever det nok vanskelig å si noe annet enn at dette må være et reelt og viktig fenomen siden man møter eller i hvert fall stadig hører om noen som er plaget av mobilstråling og andre trådløse nett, selv om man kanskje ikke vil dra konklusjonene for langt.

Men når det står som det står i partiprogrammet har tydeligvis KrF konkludert med en god del.

For det første at det forekommer alt for mye avhengig - eller altså ikke uhildet - forskning på dette.

Hvilken konkret forskning det er hører naturligvis ikke hjemme å nevne i et partiprogram, men vi går ut fra at KrF kan dokumentere dette på forespørsel.

Og viser at når de tror den er avhengig, er det av andre grunner enn at den i så liten grad har vist noen sammenheng mellom helseskader og denne type stråling.

Eller fordi den ikke har oppdaget naturlover som synes i stand til å frembringe helseskader, slik disse strålene fungerer fysisk.

For det andre har KrF konkludert med at det faktisk forekommer uavhengig forskning som bør styrkes. Det er da interessant å se hvilken vi snakker om. Hva er kriteriet for at noe skal være uavhengig?

For det tredje konkluderes med at det faktisk forekommer helseskader som skyldes elektromagnetisk stråling, og ikke andre effekter eller er innbilte skader.

Vi går da ut fra at KrF kan legge fram uavhengig forskning som viser dette.

For det fjerde at dette er en så riktig og viktig sak at den bør få plass i et partiprogram.

Nå mistenker jeg nok dessverre at dette ikke handler så mye om forskning, uavhengig eller ei, men dels om manglende innsikt og dels om at man er fanget av autoritetsskepsis og alternativbølgen.

Mistanken svekkes ikke av et annet punkt om helsepolitikk i programmet, der det heter at man skal
stille krav om god dialog og samhandling mellom skolemedisin og godkjente alternative behandlingsformer, både i forskning og pasientbehandling.
Uten å nevne hvilke godkjente alternative behandlingsformer som ... uavhengig forskning har vist at faktisk virker og dermed fortjener å være i dialog og samhandling med noe som virker.

Mye tyder med andre ord på at det bør forskes på hvordan partiprogrammer lages.

Oppdatert 08.01.2013: Siden det i går kom en rapport fra "uavhengige forskere" som angivelig viser en sammenheng mellom mobilstråling og kreft, anbefales Gunnar Roland Tjomlids solide kritikk av dette. Nei, det finnes ingen "alternative forskere" - enten driver man forskning eller så driver man ikke forskning. Det er ikke vanskelig å få de konklusjonene man ønsker med et selektivt utvalg av forskning, men da driver man altså datasiling/-manipulering og ikke forskning.

1 kommentar :

Peter sa...

Den ellers ofte oppegående Dagfinn Høybråten er under mistanke.