onsdag 27. oktober 2010

Davidsen rir igjen

Litt sporadisk oppdatering disse dagene p.g.a. andre prioriteringer, samt litt fysioterapi for en noe anstrengt skulder (nei, ikke bare av skriving).

Men siden ikke alle andre lider av det samme, i hvert fall ikke i parallell, kan rettes en skjelvende pekefinger i retning av dette foredragsmanuset (altså ingen artikkel, må innrømme å ha voicet meg vekk fra den litt tørre ordlyden fra tid til annen).

Dette stammer  fra noen år tilbake og har fått den velklingende tittelen Kristen lederstil i et nytt årtusen - bibelsk lederstil i kunnskapssamfunnet (pretensiøst nok for lederopplæringssammenhengen det ble holdt i). 

Stoffet er lagt ut av Gunnar Elstad som i sitt arbeid med sjelesorg og ledelse har laget et nettsted for slik (resten av stedet krever innlogging, så vidt jeg ser).

Ingen kommentarer :