onsdag 12. mai 2010

Statens Canossagang

Nå er det garantert delte meninger om Den norske kirkes eiendommer og forvaltning av disse i Opplysningsvesnets fond, men når dette først er nedfelt i lover som det er gjort, er det ikke helt ugreit at Staten faktisk følger loven.

Kort oppsummert i Vårt Land (og avisen kommer garantert tilbake med mer) er konklusjonen etter et par runder i retssvesnet at
Høyesterett gir Den norske kirke rett i at staten har handlet i strid med Grunnloven i den såkalte tomtefestesaken.
Så er det bare å finne et sted med nok snø til at rette ministre kan gå canossangang.

Vi har også et fromt håp om at fondet fremover faktisk blir forvaltet rettelig - og rettferdig - av Dnk.

1 kommentar :

Håvard sa...

Jeg gir min tilslutning til ditt fromme ønske, Bjørn Are!

For øvrig tror jeg sannsynligheten er større for at snø overlever et visst sted enn at Trond Giske går på leting etter den på vei til Canossa.