fredag 6. juni 2008

Karikatur og kapital

At karikaturstriden blusser opp igjen er vel ikke helt uventet etter Jan O's tegning i Adressa. Det er heller ikke uventet at at mange velmenende henger seg på som heller ikke aldeles uventet beskrevet her.

Men i den iherdige konkurransen om det minst uventede er det nok denne som tar kaken.
"Prosjektet i Karachi er verdt 1,2 millarder kroner, og Østhus er redd Adressa-tegningen kan gå ut over selskapet.

– Det kan føre til at kunder ikke vil inngå avtaler med oss, eller at de avslutter samarbeidet. Den menige mann har ikke mulighet til å sette seg inn i budskapet bak tegningen, men oppfatter det som om at man snakker negativt om islam og om profeten. Det er forferdelig uheldig."
Selv oppfatter jeg nok at trykkefrihetens verste fiende for tiden ikke er Dag Solstad, men næringslivsinteresser med toleranse som alibi.

Altså kommer trykkefriheten til å tape.

Ingen kommentarer :