onsdag 23. mai 2012

Jesus-myterne i historikerhulen

Siden jeg nå både ble rammet av VG (som har ført til behov for å svare på noen snes kommentarer) og været (som har gjort det mulig å starte nødvendig maling av huset etter fjorårets ... interessante sommer), er det begrenset hvor mye jeg har fått lagt ut av stoff som har ligget i pipelinen.

Saken blir ikke bedre av at pinsehelgen blir PC-fri, for ikke å si utenlands.

Dermed noen linker om ting vi har vært inne på før (som f.eks. her), nærmere bestemt debatten om Jesus-myterne (de som hevder at det for alle praktiske formål aldri har eksistert noen historisk Jesus) som altså fortsetter heller ufortrødent.

Den agnostiske historikeren Maurice Casey har levert et heller knusende innspill (advarsel: sterke scener).

Denne og andre fyndige fagartikler er linket til på A Consultation on Method, Myth, and Madness in New Testament Studies.

Litt sånn Jesus-myterne i historikerhulen.

Men at New Agere og nye ateister som lefler med slik skulle høre på historikere hadde nok tatt seg ut.

Ingen kommentarer :