onsdag 17. november 2010

Gelius-galoppen fortsetter

Som nettopp twitret er Gelius-saken en fabelaktig lakmustest av medias evne til prinsipiell tenkning.

Og twitterfolkets. Og bloggerbanden.

Så langt er det ikke mange som har bestått (selv om ikke alle rydder førstesiden som Dagbladet eller så langt slår VG's oppslag om AP's Arild Stokkan Grande som sier at «Mullah Kvarme» vil kneble Gelius).

Men det er i hvert fall ett (u)tvilsomt hederlig unntak.

Og så er Magne Lerø som vanlig rimelig klar i toppen.

Mens altså Stokkan Grande ikke går av veien for å bløffe i nevnte VG-oppslag.

- Får fram intoleranse
- Det eneste Gelius har beskrevet i denne boken er kjærligheten mellom to mennesker. Det er ikke noe nytt. Jeg mener Kvarme nå misbruker sin posisjon til å få fram sin intoleranse, sier Stokkan Grande til VG Nett.
Nei, det er ikke det eneste, Stokkan Grande. Gelius bidrar både med en annen teologi enn den Den norske kirke står for (knyttet til kjernepunkter som Lov og Evangelium) og skildret menn som tar seg til rette seksuelt, overgrep og utnyttelser av ungpiker i harem som forbilledlig.

Det vil forundre meg om Stokkan Grande går inn for å tillate slikt i arbeidet med AP's neste partiprogram, men Den norske kirke støtter altså avgjort ikke dette.

Uansett er det nok en misforståelse at det er Gelius sin seneste bok som er bakgrunnen for avskjedsaken. De som mener det synes mer ensporet på sex enn de tror kirken er.

13 kommentarer :

Ingar T. Hauge sa...

Jeg håper ikke man må være teolog for å se hvor forskrudde VG og Dagbladets oppslag idag er. Men som vanlig tror jeg man her må ha Terry Pratchetts Wizard's First Rule i bakhodet...

Anonym sa...

Evt. avskjedssak handler selvfølgelig ikke om den teologisk sett spekulative boken Gelius har prestert. Hovedsaken er at Gelius ikke lenger bekjenner seg til vesentlige kjernepunkter i kirkens lære. Ville f.eks AP akseptert en stortingsrepresentant som ikke var forpliktet til partiprogrammen? Neppe!

Anonym sa...

@ Ingar T. Skulle vel kanskje være Terry Goodkind og ikke mr. Pratchett du mener...?

Forøvrig gjør Kvarme det kirken gjør best; ekskluderer alt de ikke liker, spesielt ting som har med kjærlighet og seksualitet å gjøre. For himmelen forby at man skulle kunne ha to tanker i hodet samtidig, kjærlighetsbudskapet OG budene! Det snodige er at kirken ellers er i stand til å sette ting i sin rette kontekst når det er snakk om de aller mest ekstreme vendinger i GT....

Bjørn Are sa...

Anon 16:59

Saken handler som nevnt i bloggen ikke om sex som sådan, men om en medarbeider som har brutt med retningslinjer i en årrekke på mange områder og som fremviser en teologi som bryter med kirken på sentrale punkter, inkludert hyllest av overgrepssex.

Utvilsomt er dette elendig taktikk av Kvarme nå rett etter all revirmarkering rundt Gelius sin bok, men det vitner i det minste om hans integritet.

andreas sa...

Saken står vel og faller på om Kirken faktisk har en eksistens i det hele tatt. En embetsmann ellers i statsapparatet som hadde tatt i bruk, la oss si, statens våpenskjold og trykket den på trøyene til fotballspillerne til sitt favoritt-lag-lag i full offentlighet, hadde antagelig blitt avskjediget på flekken. Avgjørelsen hadde blitt hyllet av den "frisinnede" pressen.

Med andre ord, hvis det ikke går an å sette grenser for embetsmenn i kirken og deres utøvelse av embetet ( med mindre de er "reaksjonære" da eller bent frem " konservative" da gjelder det å finne frem fyrstikkene) selv ikke i henhold til en hyper-liberal fortolkning av Kirkens bekjennelsesskrifter, betyr det ikke da at denne institusjonen kun er et tomt skall? Et hylster de selverklærte representantene for folkemeningen kan prosjisere sine ideologiske fantasier inn i?

Hvis kristendommen kun hadde vært en velferdsideologi med kirken som sosionomtjeneste, så hadde symbolet ikke vært et Kors, men en sirkel. (fritt lånt etter Chesterton)

Denne syvende landeplage har denne irriterende vanen å fremstille den menneskelige eksistens som en korsvei der mennesket bes om å ta et valg. For samtidens heroiske lemmen-individualister er det lett å forstå at slikt er problematisk. Når alt kommer til alt er kanskje hverken individualisme eller frihet noe denne "zeitgeist" er spesielt begeistret for...

tb sa...

Som du kanskje vet, eller i alle fall aner, er jeg helt for at kirken sparker ut denne Gelius, jo før jo bedre. Det er deres fulle rett å kvitte seg med prester som ikke følger kirkens regler og livssyn.
Håper de følger opp med å sparke ut andre vranglærere også; prester som vier fraskilte; kvinnelige prester og prester som aksepterer kvinnelig prester; prester som aksepterer homofile i kirkelige stillinger, for ikke å snakke om homofile prester, osv. Ut med dem! (og nei, jeg mener det ikke ironisk, jeg er helt for en mye strengere og smalere, og dermed mye mindre DNK!)

Bjørn Are sa...

Hm, ja, tja, vel, det å sette opp grenser er ikke lett for noen, heller ikke når det gjelder "vranglære" (og grader av, for ikke å si vektlegging og konsekvenser ved ulike grader av dette på ulik områder).

Poenget med Gelius er imidlertid ikke at han til tider er... kontroversiell i perifere spørsmål, men at han både flere ganger har brudt med alminnelige arbeidsavtaler (som beredskapsvakt ved dødsfall), regler for arbeidsplassen (som hva som skal/kan gjøres i lokalene og hva som skal/kan gjøres utenfor), regler for bruk av egen stilling (som når man skal fremstå som sogneprest og når som privatperson) og med helt grunnleggende sider ved kirkens teologi (som lov og evangelium), altså grunnen til at kirken finnes i det hele tatt.

Dette går kort sagt ikke så mye på en "strengere og smalere" DNK, men på personalansvar overfor ansatte som stadig gjør seg umulige.

Minner om at den som først begynte å ta affære og be Gelius om å trekke seg fra stillingen var Stålsett (som på flere områder er teologisk ganske på linje med Gelius) i 1999.

Det blir ganske misforstått å tolke saken ut fra et samlivsetisk eller teologisk perspektiv - tror nesten hvilken som helst leder i hvilken som helst bedrift hadde reagert på Gelius.

tb sa...

Jammen, jeg mener jo at Gelius skulle vært oppsagt for lenge siden.
Liker "liberale" prester minst like dårlig som "konservative" prester. Nei da, liker ikke kvinenlige prester heller. Ikke en gang om de er lesbiske! ;-) Synes kirken skulle kvitte seg med alle som mener at kristendommen er en "velferdsideologi med kirken som sosionomtjeneste", først som sist. Så ville folk måtte ta et valg om å være med, eller (helst) ikke være med, på reelt grunnlag.

andreas sa...

er ikke helt sikker på om kvinnelig eller homofile prester kun er et resultat av offentlig press og kirkens opptatthet av å være i takt med tiden. Det er nok opptil flere innenfor den norske kirke som begrunner kvinnelige og åpnme homofile prester utfra en ren teologisk og lutheransk fortolkning. Man kan imidlertid spørre seg om deres synspunkter hadde vært så dominerende hadde det ikke vært for solid drahjelp/tvang fra pappa stat:)

Anonym sa...

Godt at Gelius endelig er ute. Men nå kommer han vel til å få et direktesendt sexprogram på NRK 3 -- "Sex i kirka" -- hvor han, i sin nye kirke, slikker rasshølet til tenåringshorer i beste sendetid, mens han lar seg pisse på av en gjeng homser.

Får håpe kirka sparker ut homsene og kvinnene også, slik at Guds ord igjen kan overholdes. Vi antiteister er ikke tjent med en "raus og inkluderende folkekjærke". Gi oss heller en eksklusiv og diskriminerende elitekirke som motarbeider vitenskap og sunn fornuft.

Bjørn Are sa...

Alltid til tjeneste!

Vi skal selvsagt bestrebe oss på det ytterste for å blidgjøre dere antiteister.

Anonym sa...

Ja, kan dere ikke gjenopplive Hallesby også?

Bjørn Are sa...

Will do.