fredag 13. november 2009

Alvorlige bivirkninger av VG

Hovedoppslaget på VG Nett akkurat nå er "35 alvorlige bivirkninger av vaksinen".

Ikke bare bivirkninger, men altså alvorlige. Virkelig ille med så mange forskjellige bivirkninger, hvis man leser overskriften som den står.

Mens altså teksten sier noe annet:
"Totalt har 700 000 nordmenn tatt vaksinen. Legemiddelverket har fått totalt 94 rapporter om bivirkninger, 35 av disse er rapporter med mistenkte alvorlige bivirkninger".
Vi snakker med andre ord om et så lavt tall som 35 av 700 000, dvs. ikke mer enn en tjuendels promille med alvorlige bivirkninger. Og det så langt kun mistenkte slike.

Altså overhodet ikke noe i nærheten av å skape eller få skrekk av.

"- Vi er egentlig positivt overrasket. Om lag 700 000 er vaksinert til nå. Sett i forhold til det høye antallet er det positivt at bivirkningen ikke er flere og mer alvorlige, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG Nett."
Overskriften burde m.a.o. vært "Gledelig lite alvorlige bivirkninger av vaksinen"

I stedet har vi enda en VG-overskrift med alvorlige bivirkninger, enten man nå gnir seg i hendene som vaksineskeptiker eller tvangsvasker seg som fobiker.

23 kommentarer :

Torbjørn Søgaard sa...

Jævla bra poeng. Er vel ikke første gangen VG smører en "fryktelig" overskrift over en fillesak.

Se og Hør, Her og Nå og VG. Samme ulla.

Anonym sa...

Ja, men det er kun de bivirkningene som man har fått med engang. Det kan også få utslag på kroppen senere - slik som fremkalle uhelbredelig kreft etc om mange år.

Så selvom mange sier at "jeg merka ingenting" - så nei kanskje de ikke merka noe nå. Men stoffet påvirker også over tid.

Sånn som den hjernehinnebetennelses vaksina. Var jo barn over en 10års periode som fikk den uten at bivirkningene hadde kommet av testene ennå. Og flere og flere får kreft og ME og andre sykdommer. Og så skjønner ikke legene/forskerne hvorfor så mange får kreft nå i forhold til før?!

Bjørn Are sa...

Anonym: Noen vil vel mene at det er tegn på fobi å være bekymret for ting man ikke engang vet om noen gang vil dukke opp.

At en influensavaksina skal kunne gi kreft er nok noe på siden av av hva vi noen gang trenger å engste oss over. Da bør du heller se på hva du spiser, puster og går kledd i, for ikke å si hvor du bor.

Anonym sa...

Hva er det som har skjedd med bloggen din?

Etter det siste innlegget er alt svart. Noe er lesbart; det meste svart/mørkegrått - og dermed bare lesbart ved å merke det.

(XP/Firefox/EeePC nettbok)

(Ellers enig i saka du tar opp.)

Anonym sa...

100 av 700 000 (tallet 35 gjaldt forskjellige typer tilfeller) er faktisk ganske høyt. Dvs. 1 av 7000 kan regne med alvorlige (kun de aller mest alvorlige som kan føre til handicap resten av livet, blir innrapportert) bivirkninger. Til sammenligning så er det bare 1 av 5 379 616 som vinner i lotto - og det tror folk gjerne skal inntreffe....

Unknown sa...

Anonym; så lenge du ikke har noen konkret referanse til at vaksinasjon fører til økt kreftforekomst foreslår jeg at du lar være å trekke sånne konklusjoner. Økning i antall krefttilfeller skyldes først og fremst at vi lever lenger, samt kostholdsendringer. Det er ingenting som tyder på at dette skyldes vaksinasjon.

alive sa...

VG og mange andre norske aviser skriver det meste med store bokstaver (de er tabloide), og det får vi bare venne oss til. Men vi kan slå fast følgende:

Nærmere 700.000 personer er nå blitt smittet. 18 er pr.dato døde. Så vidt jeg forstår har minst 17 av disse tilhørt en risikogruppe.

Ca 700.000 er vaksinert. Hittil er det meldt om 35 bivirkninger, men dette gjelder kun *korttidsbivirkninger*, siden vaksinene nylig er satt.

Pandemrix inneholder utvilsomt potensielt farlige stoffer. Kanskje ikke garantert farlig for alle, men garantert farlig for noen.

Pandemrix har ikke vært testet i lang tid. Det ville være en umulighet sier noen, men da er det også umulig å slå fast at den er trygg (slik dessverre norske helsemyndigheter gjør nå).

Vaksinen gir ikke 100% garanti mot å bli syk (det innrømmes også av legestanden).

“Ta vaksinen av hensyn til barn/folk i risikogruppen!”, blir det sagt. Det er noe tull. Du er faktisk fullt i stand til å bære med deg smitten selv om du er vaksinert, og personlig mener jeg denne kombinasjonen er farligere enn at smitten skjer fra syke mennesker. Mange av de vaksinerte tror de ikke *kan* være smittsomme, og dersom de unnlater å følge de samme hygienerådene som oss andre, kan dette alene utgjøre den største faren for spredning.

Jeg er bekymret for at massemedia alt for lenge har kjørt en skremselsvinkling som har fått mange til å ta vaksinen “for sikkerhets skyld”. Først de siste dagene begynner det å dukke opp mer balansert info, men for de som evt. ombestemmer seg etter vaksinering er det for sent.

Dødeligheten av svineinfluensaen er lavere enn om du går en skitur i opptråkket løype. Langtidsvirkningene av vaksinene blir ikke kjent før om - nettopp - lang tid. Jeg dropper derfor vaksinen og ber alle om å tenke seg nøye om før de sier ja.

Jeg er sjeleglad for at vaksinen er et tilbud og ikke obligatorisk for alle. Tvang begynner nå å bli innført i en del land, og det har allerede vakt sterke reaksjoner. Dessverre kan en ikke lese om slikt i norske media.

Skulle tvangsvaksinering bli forsøkt i Norge, er det virkelig grunn til å ane ugler i mosen!!!

Sjekk http://www.theflucase.com for seriøs og grundig rapportering om hva som skjer i andre land.

PS! Skulle det dukke opp en farligere virusvariant, er det ingen garanti for at dagens vaksine vil hjelpe. Tvert imot - de som allerede er vaksinert kan faktisk ha lavere beskyttelse mot nye virustyper.

Bjørn Are sa...

Raagraaum: Ikke skjedd noe med bloggen min, men kanskje med browseren din?

Anonym sa...

du tar litt feil.

Det er 35 forskjellige symptomer. 990000 vaksinerte har ført til 95 forskjellige meldinger med totalt 363 reaksjoner. Dette medfører til at 95:990000 har fått en eller flere bivirkninger.

fortsatt et lite tall.. men pass på å bruke rett informasjon.

kilde:
http://www.legemiddelverket.no/

Bare så det er sagt så er jeg ikke tilhenger av vaksinen, men prøver bare å holde diskusjonen saklig. Det er alt for mange som påstår ting ut i fra feilaktig bruk av informasjon.

Bjørn Are sa...

alive: Det virker som om du og sikkert mange andre er skeptiske mest for å være skeptiske. Jeg er enig med deg om opphaussingen av svinfluensaen, og har skrevet om det siden i vår.

Men jeg er ikke enig i antivaksine-maset, oppfatter det som storm i et vannglass og rent spekulativt - dette handler også om å redusere faren for å smitte andre.

Bjørn Are sa...

Anonym: Mitt poeng var oppslaget i VG, ikke hva som har dukket opp etter enda flere vaksiner. Og da spesifikt alvorlige bivirkninger - oppgitt som 35 ("94 rapporter om bivirkninger, 35 av disse er rapporter med mistenkte alvorlige bivirkninger").

Anonym sa...

De som har tatt vaksinen eller de som er på vei til å gjøre det, de som stoler 100% på de leger som sier vaksinen er trygg. Gjør bivirkninger og senskader til en bagatell, de vil ikke høre på de leger som nærmest roper stopp. De vil ikke høre det negative.

Lykke til dere som ønsker å vaksineres!!!!

Bjørn Are sa...

Mange takk.

alive sa...

Bjørn Are: Jeg er ikke skeptisk for å være skeptisk, men jeg kjenner etter hvert flere som har vaksinert seg. Mange av dem gjorde det fordi de ikke tenkte tanken på at svineinfluensaen ikke var kjempefarlig likevel og/eller fordi de var sikre på at vaksinen var 100% trygg. Når de nå til og med får vite at vaksinen ikke gir 100% sikkerhet mot smitte, og enda verre: At de fortsatt kan bære med seg smitte, så angres det - fordi tvilen mht. langtidsvirkninger melder seg.

Jeg er tilhenger av frie valg, men folk må få lov til å velge på et balansert og tillitvekkende grunnlag. Nettopp derfor er krigstyper på forsiden av landets største aviser farlig, enten de brukes for eller imot vaksinen.

Ønsker deg - og alle oss andre - en fin dag, uavhengig av vaksinevalg. Oppriktig ment! :)

Anonym sa...

Det er ikke 35 tilfeller, men 35 RAPPORTER over alvorlige hendelser de viser til.

"Legemiddelverket har fått totalt 94 rapporter om bivirkninger, 35 av disse er rapporter med mistenkte alvorlige bivirkninger."

Hvor mange mennesker som er omtalt i hver rapport kommer ikke frem.

Dette er en måte å presentere informasjon på når man ønsker å underslå alvor.

Bjørn Are sa...

Anonym: "Rapport" innebærer i denne sammenheng "person" - så vidt jeg kan forstå.

Men jeg lar meg gjerne korrigere hvis du kan dokumentere noe annet.

Peter sa...

Den som greier å pumpe frykt (uttrykket er vel inspirert av Michael Mooore) inn i befolkningen kan lettere styre de. Til å kjøpe flere aviser og se mer TV, for eksempel.

apples sa...

Det var da mye merkelig bruk av tall i kommentarene her...

Ifølge Legemiddelverket har de fått inn 94 rapporter. En rapport er et menneske. Men et menneske kan gjerne få flere reaksjoner (f.eks. feber og diare), naturlig nok. Igjen, ifølge Legemiddelverket;
"Antall meldinger (reaksjoner): 94 (363) - Antall reaksjoner er høyere enn antall meldinger, fordi hver melding kan omfatte flere bivirkningsreaksjoner."

Gidder man lese teksten og se på tallene på siden ser man raskt at 35 av 700.000 er svært lite. Men selvsagt trist for de som opplever det.

Når det gjelder dødsfall og rapporterte spontanaborter så betyr ikke dette at det skjedde som følge av vaksinen, men at det skjedde kort tid etter. Hvert år er ca. 55-60.000 kvinner gravide.

Antar man at halvparten av de som er i andre og tredje trimester tar vaksinen (ca. 15.000) og at det i løpet av et vanlig år forekommer 7-8000 spontanaborter i Norge (ifølge Helse Bergen), så skulle det vel litt til for at ingen av disse skulle forekommet i denne perioden med vaksinering...

Anonym sa...

Interessant dette! Men synes kanskje blogeieren bør kommentere opplysningen om at de som er vaksinerte likevel kan bære smitten. Det ødelegger jo hele kronargumentet til Folkehelseinstituttet og helsdirektøren: Vaksiner deg for å hindre at du smitter folk i risikogruppen!

Blogeieren er jo en glad antikonspirator så jeg tenker meg følgende "konspirasjon":

Jeg tror myndighetene kjører denne vaksinasjonen såpass hardt for å få erfaring og kompetanse til en eventuell fremtidig pandemi som er atskillig farligere enn den vi har nå. Som kjent er erfaring meget verdifull, og mange kommer nok i etterkant av denne influensaen til å produsere diverse rapporter og analyser som kommer til å utgjøre den forskningsbegrunnete delen av Norges framtidige pandemiberedskap.

Hvis man vil være litt stygg, så bruker altså myndighetene hele befolkningen i en gigantisk øvelse uten å si at de faktisk gjør det. Kjipt hvis det da skulle vise seg at øvelsen skaper problemer i ettertid ...

Geir sa...

Bjørn Are har selvsagt rett i at overskrifter lages ut fra hva man vinkler på. Det finnes ingen felles ide om hva som er mange eller få bivirkninger av medisiner og vaksiner. Det den ene mener er for mange kan den andre mene er overraskende få. Og så er man like langt.
Det som er verre er for det første hva man mener med bivirkninger (vondt i armen der stikket kom), for det andre om man rapporterer disse eller bærer over med det (gidder jeg å stå i kø og fortelle fastlegen min at jeg ble så stiv i hånda at jeg ikke fikk av meg klærne), og for det tredje om den ene rapporterer det den andre bærer over med (alle venninnene mine har fått vondt i armen etter stikket). Og for det fjerde om bivirkningene virkelig kan knyttes til vaksinen i dette tilfellet (tvilsomt om rapporteringen over er et stivarm-virus uavhengig av vaksinen, eller om virusen fulgte med fordi den lever i influensavaksine, eller om det er vaksinen som fører til dette).
Den som har lest papirlappen som beskriver rapporterte bivirkninger i enhver medisineske vil ha utviklet en sunn skepsis til enhver sammenheng mellom medisiner og bivirkninger.
Når dette er sagt er det selvsagt bivirkninger i enhver medisin eller vaksine og noen av disse oppleves av mange og noen av få. Men tallene som rapporteres har statistisk sett problemer med forholdet til virkeligheten.
Og ikke-skeptiske Bjørn Are vil jeg minne om Kreftavdelingen av Solzjenitsyn, som behandler det fenomen at da røntgen kom, brukte man det til å kurere alt av svulster, uvitende om senvirkningene - før disse kom mange år etter.
Man brukte bly i tannfyllingene da man begynte å fylle igjen hullene til folk, derav ordet plombere. Der tok det ikke så veldig lang tid før bivirkningene meldte seg og man måtte gå over til noe annet, da kvikksølv. Idag kjenner vi bivirkningene av kvikksølv, men de tar så mye lengre tid å få øye på hos de fleste så der krangler man fremdeles om folk lider av bivirkninger av kvikksølv i tennene eller av noe helt annet.
Selv tar jeg ikke vaksinen. Det er kvikksølv i den som brukes som konserveringsmiddel, og det tåler jeg ikke og ønsker heller ikke å utsettes for. Hva som ellers er i den kan være det samme, for bivirkninger bruker kortere eller lengre tid på å komme frem. Men dette er min vurdering ut fra hvor alvorlig influensaangrepet kan være og min motstandskraft, og selvsagt kan der komme en pandemi som gjør at jeg vurderer at en vaksine er nødvendig.

Bjørn Are sa...

Geir:

a) Takk for tanker - ja, bivirkninger er så mangt og kommer i mange farger og fasonger av ulike årsaker. Men de som er knyttet til denne vaksinen synes som du er inne på avgjort mest farlige for allergikere av konkrete stoffer som den inneholder.

b) Den skeptiske/ikke-skeptisk Bjørn Are er den samme som leste Solsjenitsyn for noen tiår siden, med forbehold om bivirkninger av årene som er gått. Min skepsis er av samme form som dengang jeg lånte deg bøkene til oppgjøret med Däniken.

c) Ellers holder jeg foredrag i Kongsberg på onsdag. Det er selvsagt fremmøteplikt.

Geir sa...

Hvilket foredrag? Hvor? Når?

Bjørn Are sa...

"Overtro om kristen tro" - Norkirken, Myntgata 19 - klokka 19.