torsdag 9. april 2009

Fremover for HEF?

Siden forrige reklamerunde for HEF, har det skjedd en tildels dramatisk utvikling.

Mens pilen forrige gang pekte nedover, har man nå gått til det overraskende, men betydningsfulle steg rett og slett å la den peke bortover.

Det er altså ikke lenger slik at HEF melder om en utforbakke. Muligens er det påsken som har fått annonseavdelingen på andre tanker?

Men siden man ikke helt kan la pilen vende oppover, noe som kunne fått enkelte til å tenke på noe så uvitenskapelig som en oppstandelse, er det i det minste mulig å gi uttrykk for at tingene går på det jevne.

Eller kanskje bare at det går fremover?

Enten man nå har fokus på utviklingen av medlemstallet eller at finanskrisen snart er over.

Og det går ikke rett vest, men østover. Muligens i retning solen (denne livgivende kraft i det høye), for ikke å si a-hellige steder som Stockholm (der Hedenius virket i perioder) og Helsinki (med opptil flere sekulære presidenter).

Eller Moskva, i tilfelle noen av medlemmene mot formodning skulle nære noen snev av nostalgiske følelser for Den Militante Ateistiske Ligas femårsplaner.

Men her synes det i god protestantisk ånd å være opp til hver enkelt å avgjøre budskapet som når en million (eller noe sånn) lesere av Nettavisen i dag. Tydningen kommer vel ikke før over påske.

5 kommentarer :

svein sa...

For meg ser det rett og slett ut som det går mot høyre! (Østover blir det jo bare hvis du står og ser nordover).
Og om høyre er rett vei, skal jeg ikke uttale meg om, bare minne om Tom Robinsons udødelige ord:
"If left is right
then right is wrong"!

Bjørn Are sa...

Selv om høyre per hevd og def også er veien til østens mysterier og magi, teokratiets og soloppgangens land, kan det hele selvsagt være et forsøk på å få oppmerksomheten bort fra at HEF er lettere venstrevridd.

Liv-Marit sa...

Eller som de sier om finanskrisen i USA:

To the Left nothing is right,
to the Right, nothing is left.

svein sa...

Dessuten gir både denne pila - og den forrige som pekte nedover - meg assosiasjoner om at noe - eller noen - er på vei ut.
Og hensikten er vel egentlig å få noen flere inn?

Bjørn Are sa...

Det er lave odds på at pilen vil peke oppover i neste runde.

Hvis det blir noen.

Se ikke bort fra at budskapet er at uansett hvilken vei vinden blåser, er det gratis å melde seg inn. Hvis du er under 26 år.