onsdag 1. april 2009

Game Over

Ting skjer!
I følge godt informerte kilder planlegger CICERO nå å avblåse hele klimakrisen. De erkjenner at klimaendringene først og fremst har naturlige årsaker. Menneskeskapt utslipp av CO2 har svært liten betydning. Atmosfæren inneholder så mye naturlig CO2 at det antropogene menneskeskapte bidraget på 3-4% er helt uten betydning. Dette har vært kjent i 20 år og nå innser CICERO at naturen selv ordner opp i CO2-balansen. I følge våre kilder er det nå full enighet internt i CICERO om at det er overveiende sannsynlig at solaktivitet, kosmisk stråling, vanndamp og skylaget har størst betydning for klimaendringene.

CICERO arbeider nå med hvordan de best skal formidle denne konklusjonen, uten å miste all troverdighet. Institusjonen er selvfølgelig fullstendig klar over at fallhøyden er rimelig stor, ikke minst på grunn av den debattformen ansatte ved institusjonen har stått for. CICERO ble etablert i1988 med det formål å forske for å kunne stoppe de menneskeskapte klimaendringene. Hva som nå skal skje med institusjonen er et helt åpent spørsmål. Mye taler for at det hele blir glemt, at aktiviteten blir skrinlagt og at de ansatte finner seg noe annet å gjøre. Vi andre må forberede oss så godt vi kan på de naturlige variasjoner i klimaet som kommer.

Gjennom lengre tid har det blitt påpekt at det har vært både varmere og kaldere perioder tidligere. Vi snakker om den lille istiden og den varme perioden i middelalderen (1000 – 1350). En måte å benytte utredningskompetansen og kanskje spesielt den lojalitetsfølelsen denne institusjonen har vist overfor bestemmende myndigheter og globale paneler, er at sårbarhetsutvalget i Norge kunne benytte CICERO til et eller annet. CICERO er selv veldig interessert i å få tips fra den norske befolkningen til hva institusjonen kunne arbeide med. Dette kan gjøres ved å kontakte Cicero pr tlf 22 85 87 50 eller på e-post admin@cicero.uio.no

Men uansett, før institusjonen eventuelt blir nedlagt, vil de gjennomgå nettsidene sine, rette opp de uklarheter og misforståelser som er der. De vil ha frem en nettside som åpent og ærlig formidler det synet CICERO har i dag, på de klimaendringene vi ser.

[Takk til E. Bye for denne nyheten sendt 00:16 i natt]
Det hele er ikke overaskende i lys av at også IPCC i ettermiddag vil varsle at menneskeskapte klimaendringer mangler vitenskapelig hold.

I stedet ser man stadig klarere tegn på en ny istid og uttrykker bekymring over at det ikke vil hjelpe med påbud om høyere CO2-utslipp fra biler, ettersom virkningen er for lav. Men man vil vurdere det for signaleffektens skyld, og å redde amerikansk bil industri.

Erik Solheim skal ha pressekonferanse klokka 14.

Ettersom dette er rett i forkant av Stortingets lenge planlagte innebandyturnering, vil han antagelig velge andre visuelle fremstillingsformer enn Mann's kjente hockeykøllegraf.

10 kommentarer :

Anonym sa...

På tide at noen endelig avslørte "klimakrisens" sanne ansikt!

svein sa...

For min egen del merker jeg at jeg har fått en økt tendens til å fryse etter hvert som jeg har blitt eldre. (Jeg er 57 nå). Jeg er slett ikke så glad i å boltre meg i snøen som jeg var for 40-50 år siden.
Og alle mine jevnaldrende merker det samme!
Et sikkert tegn - om enn på individnivå - på at en ny istid nærmere seg, mener nå jeg!

Bjørn Are sa...

Det blir mer troverdig om du fremstiller dette i en hockeykøllegraf.

svein sa...

Nå er det det at hockeykølla mi er ikke det den var, for å si det sånn.
Jeg vet knapt hvor den er. Men jeg kan jo gjøre et forsøk:
//
----------//

Gikk det bra?

svein sa...

(Q Q)
-o00(_)00o-

Søren! Man kan ikke stole på disse windowsgreiene!

Peter sa...

Alternativt må kanskje Cicero gjøre som i dette forholdsvis velkjente rimet.

Jeg synger meg en blå, blå salme
når dagen svinger hatten til farvel
og ror med sakte åretak mot strender
dit alle dager ror når det blir kveld.

Bjørn Are sa...

Svein: Hockeykølla så mer ut som en elv med skrånende kanter.

Bedre med en slik:

___________/

Matcher dette dine tegn?

svein sa...

Takker, Bjørn Are! Nær nok.

Et mellomrom er ikke hva det var.

Andreas sa...

Aprilsnarr?

Bjørn Are sa...

Selvsagt, hva skulle få noen til å tro noe annet i et såpass religiøst spørsmål?