onsdag 15. april 2009

Har Jesus levd?

Det er Oslopuls som stiller spørsmålet i anledning temaet Zeitgeist på neste ukes Kjettersk Kjeller.

Ellers understrekes at nattverdtradisjonen nok kan spores helt tilbake til Kristus, siden min siste setning sikkert vil misforstås av konspiratorisk anlagte.

3 kommentarer :

svein sa...

Betryggende at nattverden kan spores SÅ langt tilbake. Ikke så vanskelig heller, kanskje, sånn like etter påske.

Forøvrig har jeg hatt mange - og til dels gode - debatter om kristendom med venner og kjente basert på Dan Browns bøker og filmene. Folk har faktisk i selskaper hørt på med interesse når jeg utlegger mine grunnfags-kunskaper om hvordan Bibelen ble til!

Og enkelte har jo faktisk bidratt til den allmenne opplysning og dannelsesnivå - og kanskje tjent noen kroner - ved å skrive motbøker som ingen ville gitt ut eller lest ellers.

Det er altså bedre med Dan Brown og hans like enn at det blir stille om Jesus!

Liv-Marit sa...

Registrerer at du ikke er kulturarkeolog denne gangen :-)

Lord Bassington-Bassington sa...

Dette blir moro!