lørdag 11. april 2009

Salme for dagen

Ikke alle salmer passer inn i metalsjangeren, men denne er av de som nesten ikke passer andre steder.Vi snakker altså om første vers av "O God of earth and altar".
Bow down and hear our cry,
Our earthly rulers falter,
Our people drift and die;
The walls of gold entomb us,
The swords of scorn divide,
Take not thy thunder from us,
But take away our pride.

From all that terror teaches,
From lies of tongue and pen,
From all the easy speeches
That comfort cruel men,
From sale and profanation
Of honour and the sword,
From sleep and from damnation,
Deliver us, good Lord.

Tie in a living tether
The prince and priest and thrall,
Bind all our lives together,
Smite us and save us all;
In ire and exultation
Aflame with faith, and free,
Lift up a living nation,
A single sword to thee.

- G.K. Chesterton
Første vers og spillet gjør at vi i vår umiskjennelige storhet kan bære over med at Dickinson og co i de neste versene går seg vill i tåkete new age-selvrealiseringsromantikk.

Ingen kommentarer :