torsdag 11. august 2011

Apologetikkapologi

Man trenger ikke kaste mange blikk i retning av kirkehistorien for å finne kristne som har lagt vekt på å gi gode grunner for sitt livssyn, besvare innvendinger og generelt sett utvikle den filosofiske samtalen.

Dette har selvsagt også ført til motstrategier. Ikke alle liker å høre at andre livssyn er mer troverdige. Dermed er det ikke overraskende også å finne til dels svært avanserte innvendinger mot kristen tro, og det på et noe annet nivå enn hva vi kan finne mot (la oss si) animisme eller åsatru.

Innvendinger reflekterer på mange måter et livssyns intellektuelle posisjon, eller i det minste hvordan den som kommer med dem oppfatter eller er informert om livssynet. Noe som kan forklare de til dels himmelropende forskjellene i tone og tanke mellom innvendinger nye ateister og analytiske fagfilosofer, for ikke å si et stykke ut i fester.

Nå betyr ikke det at man nødvendigvis bør velge livssyn ut fra nivået på innvendingene. Men de kan i hvert fall gi en pekepinn på hvor interessant det er å reflektere over det.


Dekodet vil dermed utover høsten ta en titt på ulike typer innvendinger mot kristen tro, uten å garantere noen stor systematikk i rekkefølge eller regelmessighet. Som så mye blogging blir dette et stykke på vei etter innfallsmetoden eller hva som dukker opp i øyekroken i leserbrev og lærebøker, på nærmeste buss eller Narvesen.

Det har til og med endt med et aldri så lite knefall for fristelsen til å sette etiketten apologetikk på dette, en etikett som sikkert enkelte vil oppfatte som pussig eller lettere sensasjonelt at ikke har vært brukt på denne bloggen før. Men etter hundre henvendelser og femtito båsplasseringer bøyer jeg meg for den kjente autoriteten popular demand.

Se ikke bort fra (her er det bare å holde på hatten) at noen eldre innlegg  i ettertankens klare lys får limt på seg samme etikett.

Eller at det kommer et ... apologetisk innlegg allerede i dag.

5 kommentarer :

Hans sa...

Er apologetikk en etikk nå? For det er det inntrykket man får når man leser innlegget.

Bjørn Are sa...

Oops, ja, eller nei;-)

Det skal rettes opp, takk. Her har jeg ingen unnskyldning.

Hans sa...

Handlekraftig blogger i alle fall, det skal du ha

Dag Flermoen sa...

Gleder meg til apologetiske drypp i høstmørket!

Bjørn Are sa...

Bare å benke seg fast!