torsdag 31. oktober 2013

Rådgivende folkeavstemming

Da har jeg gjort en grundig empirisk undersøkelse av hva som er lest på Dekodet i oktober og resultatet er sirlig sortert i tabellen under.


Blogginnlegg
Antall treff
Dato
1.       
1393
02.10.13
2.       
592
16.10.13
3.       
492
27.10.13
4.       
252
09.10.13
5.       
189
11.10.13
6.       
183
14.10.13
7.       
155
23.10.13
8.       
151
04.10.13
9.       
141
06.10.13
10.   
138
25.10.13
11.   
114
20.10.13
12.   
102
01.10.13
13.   
100
18.10.13
14.   
91
03.10.13
15.   
89
21.10.13
16.   
83
05.10.13
17.   
69
17.10.13
18.   
66
08.10.13
19.   
60
17.10.13
20.   
34
29.10.13
 
Hva har jeg så lært av dette?

For det første at den svært så representative  gjengen som leser Dekodet ikke er synnerlig opptatt av musikk, eller i hvert fall ikke av new wave fra 70-tallet. Musikkbransjen får bare ta innover seg at blogginnlegget om London Calling ikke har fått mer enn drøyt halvparten enn det med nest minst treff.

Til gjengjeld er det klart at Jesus er mer populær enn Beatles The Clash.

Det uten sammenligning mest populære innlegget hadde 40 ganger flere treff. Temaet var KRLE, altså en aktuell sak om samarbeidsavtalen bak den nye regjeringen der Krf ønsket å markere sterkere at religions- og livssynsfaget må ha en overvekt av stoff om kristen tro. 
Nå er det nok ikke fordi politikk normalt er min greie at denne slo så godt an. I stedet er nok grunnen heller at den signaliserte såpass mye oppgitthet over denne type revirmarkeringer, at den traff et bredere spekter av lesere enn selv Dekodet kan skryte av til daglig.

Det samme gjaldt nok i noen grad innlegget med nest mest treff, om Intelligent Design, eller rettere sagt kritikk av denne etter et Vårt Land-oppslag. Det overrasket ikke at dette også førte til den lengste debatten på bloggen i høst.

Deretter følger i tur og orden innlegg om nye ateister og kritisk tenkning, konspirasjonsteorier knyttet til Jesus og omtale av seneste nummer av Humanist.

Noe som sender ett og annet signal til både den ene og andre hjernehalvdelen.

Så er det relativt jevnt løp mellom ulike typer innlegg om historie, og da spesielt noe ikke helt ørsmå justeringer av myter og skjevoppfatninger av middelalderen.

Uansett er lærdommen at dette bør bli en blogg om KRLE og ID.

Nå er det nok likevel tvilsomt om jeg kommer til å gi helt etter for presset. Se dermed ikke bort fra at det kommer mer om musikk. I hvert fall kommer ganske garantert mer om europeisk middelalderpolitikk enn om norsk i nåtiden, bortsett fra når politikere skulle si noe teit om dette. 

Som ett av regjeringspartiene i ett av de mest populære blogginnleggene ever på Dekodet.

Noe som antyder at treffene ikke skyldes så mye om hvilke temaer som omtales, som hvilke personer eller hvilke partier linket til eller fra en (eller kanskje en annen) aktuell sak. 

Altså bare å lene seg tilbake og la andre gjøre jobben.

6 kommentarer :

Unknown sa...

For nærmere analyse legger jeg her ut produktene av dato og antall sidetreff, etter synkende rekkefølge, med plassering på B-A Davidsens tabell. Kanskje det kan brukes til noe? :-)

13284 (3)
9472 (2)
2786 (1)

Nei, dette ble for tungvint, og vi får nøye oss med den litt mer megetsigende tabellen til Bjørn-Are!
:-)

Bjørn Are sa...

Skal alltids få bruk for dette, finner en plass mellom skjæren og skåsolen.

Anonym sa...

Hei Bjørn Are,
som en hyppig leser av dekodet det siste halve året lurer jeg på hvordan dette telles? Jeg leser bloggen din på internett ca. en/to gang i uken, og klikker derfor ikke på noen saker, men leser strømmen nedover siden. At jeg har lest "Dette er London" tror jeg derfor ikke kan være registrert?
Merete

Bjørn Are sa...

Slikt registreres ikke nei, så det reelle antallet lesere er nok større.

Dette vil likevel jevne seg ut over tid, slik at forholdstallene for treff på ulike poster bør stemme sånn noenlunde.

Terje Herman sa...

Hva med oss som leser bloggen via theoldreader.org. Ser du oss?
Hvis ikke, skal jeg vurdere å klikke meg inn en gang i uken for å være hyggelig.

Bjørn Are sa...

Ser ikke ut til at noen .org-kilde er oppført nei.

Det som er hovedkildene er

- vampirestat.com
- facebook
- google
- news.google.com
- adsensewatchdog