torsdag 17. oktober 2013

Helbredelser som gudsbevis?

Enkelte står høyt på listen når media trenger noen kommentarer om helbredelser og slik.

Dermed stilte en av kristen-Norges festbremser opp i dagens Vårt Land (se en tidligere sak om det samme her) i forbindelse med et firesiders oppslag om en gutt som ble frisk etter forbønn i California-menigheten Bethel Church.

Nå er det liten tvil om hendelsesforløpet, så vidt jeg kan se uten egentlig å ha sett etter, men Vårt Land stiller to spørsmål som er interessante å belyse.

For det første om dette kvalifiserer til den belønningen på 1 million dollar som James Randi Foundation har utlovet for dem som kan påvise noe overnaturlig.

Som lederen for foreningen Skepsis, Jan-Erik Sandberg, sier i et oppslag med den litt pussige tittelen 'Ingen premiehelbredelse', gjør det imidlertid ikke det.

For dette skjedde ikke under tilstrekkelig etterprøvbare omstendigheter med medisinske kontroller før, underveis og etter.

For det andre hva en kristen (og her er det bare som vanlig på denne bloggen å holde seg fast) skeptiker mener om dette. Er dette et gudsbevis?

Svaret er vel kort og godt nei, selv om fortellinger om slike helbredelser kan være sterke og passer godt med at Gud finnes. Det kan styrke troen for dem som personlig opplevde dette, men man kan ikke forvente at andre blir overbevist bare av å høre historien eller møte familien.
– Det finnes tusenvis av påståtte overnaturlige helbredelser. Det kan godt hende at noen av dem er reelle, men det er umulig å dokumentere dem på en slik måte at de vinner alminnelig aksept, sier Bjørn Are Davidsen.
Dette betyr ikke at denne Davidsen avviser mirakler per prinsipp.  
– Jeg tror på Jesu oppstandelse. Dessuten tror jeg mennesker kan oppleve ting i hverdagen som kan være eksempler på at Gud griper inn, sier Davidsen, som har skrevet en rekke bøker og artikler om myter og påstander om kristen tro, både fra kristne og ateister.
Sammen med MF-læreren Atle Ottesen Søvik har han nylig utgitt bok om Guds eksistens, der også overnaturlige hendelser behandles.
Når denne historien vanskelig kan brukes som "gudsbevis" henger det også sammen med at den skjedde i en sammenheng som gjør et poeng av å tolke svært mye overnaturlig, noe som ikke gjør skeptikere mindre skeptiske.
Davidsen mener Bethel-menigheten i Redding, der Adrian skal ha blitt helbredet, bevisst har bygget opp et image som et sted der mirakler skjer.
– De har i hvert fall ikke behov for å være skeptiske til å tolke det som skjer som mirakler. Dermed ringer alarmklokkene hos meg. Hadde helbredelsen skjedd i en norsk statskirkemenighet, ville jeg vært mer interessert i å undersøke saken.
Er det likevel ikke drøyt å tvile på at en så sterk og dramatisk historie ikke er et mirakel?
- Men Adrian skal ha blitt momentant frisk, og legene forstår ikke hva som har skjedd?
– Hvordan vet man at han ble momentant frisk, spør Davidsen. 
– Han kunne spise umiddelbart etterpå, anfallene sluttet og muskelmassen bygde seg opp fortere enn man kunne regne med.
– Hvis det var en spontan helbredelse ville jo muskelmassen kommet på plass og han ville lagt kraftig på seg på noen sekunder. Derfor må vi konkludere med at det ikke skjedde noen spontan helbredelse, og heller ikke skjedd noe som absolutt krever en mirakuløs forklaring. Selv om Gud kan ha grepet inn, er det gode grunner til at James Randy Foundation ikke vil være fornøyd.
Og da er vi ved noe av poenget, slik jeg ser det - teologisk. Poenget mitt er ikke at Gud ikke kan helbrede syke, men at vi verken kan stole på at det vil skje (dermed bør vi ikke slutte å oppsøke leger eller å bruke medisiner) eller kan bygge vår tro på opplevelser av eller forventninger om dette.
 – Hvorfor greier ikke kristne å dokumentere guddommelige helbredelser?
– Gud ønsker ikke å bli endelig bevist nå fordi han ønsker at menneskene skal tro på ham frivillig. Tvang til tro er dårers tale, enten det skjer ved sverd eller fortellinger om rare ting som skjer, selv om mange kan få styrket sin hverdagstro ved det, svarer Bjørn Are Davidsen.
Så kommer en litt brå overgang, men poenget er altså at selv om helbredelser ikke kan dokumenteres som overnaturlige, kan det likevel være Gud som står bak, ved naturlige prosesser som settes i gang akkurat til rett tid.
Han mener det ikke er noen motsetning mellom naturlige forklaringer og teorier om at Gud har grepet inn.
– Hva skjer i Det gamle testamentet når Moses rekker staven ut over Rødehavet, spør han? 
– Havet deler seg? 
– Har du egentlig lest Bibelen? Det står ikke det. Det står at det kommer en sterk østavind som blåser hele natten, og så deler vannet seg etter hvert. I et av de mest spektakulære miraklene i Det gamle testamentet griper altså Gud inn gjennom naturen. Det er kunstig å sette en motsetning mellom naturlige forklaringer og at Gud gjør noe, sier Davidsen. 
Dette betyr ikke at alle mulige mirakler dermed har naturlige forklaringer. Tvert i mot kan en oppstandelse fra de døde på den tredje dag umulig forklares ut fra noen kjent eller tenkt ny naturprosess. 

Hvis den har skjedd, er den nettopp et argument som passer med Guds eksistens, slik Atle Søvik og jeg argumenterer for i Eksisterer Gud?

Dette er imidlertid vanskelig, muligens umulig, å formidle prinsipielle ting om dette uten å forvirre eller dempe familiens glede. Og i en sånn sak, der foreldrene har opplevd at en så syk gutt ble frisk, er det vanskelig for dem som har kjent det på kroppen å tenke annet enn at Gud står bak.

Men utfordringen gjelder oss andre. Vi var der ikke, legene sjekket ikke rett før, under eller rett etter. Noen blir spontant friske uten at det skjer en guddommelig helbredelse, det er alltid mulig å forstå slike hendelser på flere måter.
– Hva vil du som kristen skeptiker si til foreldrene til Adrian?
– At de kan takke Gud for det som skjedde med gutten, men for all del, ikke se på det som noe gudsbevis for alle. Vi lever alle i en fortolket virkelighet. Det gjelder også når vi får erfaringer som vi synes er vanskelige å forklare uten Gud.

6 kommentarer :

Are Karlsen sa...

Dette synes jeg du drøfter bra. Mirakler i form av Gudsbevis vil umiddelbart gi oss en ny verdensorden, tenker jeg. Hvilket vi forventer før eller siden, men som vi inntil det skjer, altså en ny verdensorden, ikke kan forvente, altså Gudsbevis.

I min nære omgangskrets opplevde vi et mirakel på linje med det i Bethel Church for en del år tilbake. Det ble mye oppstyr i media, og historien trekkes fram fortsatt fra tid til annen.

Magne Matre Gåsland sa...

Det interessante spørsmålet er:

Hvor vanlig er det at personer med lidelsen til Adrian blir friske av seg selv?

Jeg undersøkte litt historien til Adrian. Beskrivelsen av symptomene fra nyhetsartiklene om han sier:

"Hans for­døy­el­ses­sys­tem tålte rett og slett ikke mat." [1]

"Føden får han gjen­nom slan­ger i brys­tet, som må skif­tes med ste­ri­le hans­ker og munn­bind, fordi im­mun­for­sva­ret hans er så dår­lig. Dette gjør også at han fryk­te­lig raskt får feber. Han kan gå fra nor­mal tem­pe­ra­tur til over 40 gra­der på et kvar­ter." [1]

Det kan tyde på at han hadde en sjelden lidelse som sannsynligvis kan være:

"Allergic eosinophilic gastroenteritis", som betyr:

eosinophils - en type hvite blodceller (som bekjemper parasittinfeksjoner)
gastro - mage
entero - tynntarm
itis - betennelse

En allergisk reaksjon mot mat som forårsakes av at hvite blodceller bygges opp i magen og i tynntarmen, og utløser gift for å bekjempe det de tror er en parasittinfeksjon.

Dette er en variant av typen "eosinophilic enteropathy", som betyr lidelse i tynntarmen forårsaket av oppbyggelse av hvite blodceller (av typen som vanligvis bekjemper parasittinfeksjoner). [2]

Det finnes foreløpig ingen kur for denne lidelsen. Men man kan få lindrende behandling.

"
Little is known about the disease course of eosinophilic enteropathy as individuals with this condition have not yet been evaluated over a long period of time. However, from currently available information, it is likely that some patients completely recover from this condition, and others experience persistent disease. When these diseases present in infancy and specific food sensitivities can be identified, the outlook appears favorable with possible remission in later childhood.
" [3]

På godt norsk:
- Man vet ennå lite om denne lidelsen, pga. manglende langtidsstudier.
- Det er sannsynlig at noen pasienter blir fullstendig friske [av seg selv] av den, mens andre gjør ikke det.


Spørsmålene man da kan stille seg er:

Kan det være at Adrian sin kropp ble frisk av seg selv, og at det sammenfalt med perioden de var i Bethel?

Eller at kroppen hans hadde blitt frisk av seg selv en stund i forkant, men at det var først i Bethel at de oppdaget det?


med vennlig hilsen,

Magne Matre Gåsland


Ref:

[1] - http://www.dagen.no/Kristenliv/Historien_om_et_godt_liv-66274

[2] - http://rarediseases.info.nih.gov/gard/9142/eosinophilic-enteropathy/more-about-this-disease

[3] - http://rarediseases.info.nih.gov/gard/9142/eosinophilic-enteropathy/case/23979/case-questions

Magne Matre Gåsland sa...

Det endelige svaret, fra en troverdig kilde, på det som sannsynligvis var sykdommen til Adrian, nemlig eosinophilic gastroenteritis (forkortet EoG eller EGE):

"The clinical presentation of EGE is heterogeneous and varies in histologic pattern; about 40% of patients resolve the disease spontaneously, without relapse."

Fra "natural history of eosinophilic gastroenteritis": http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21806952


Her skrives det om andre barn som har hatt lignende lidelser som Adrian, og hvor en av dem har opplevd at kroppen leger seg selv spontant, men at mindre tilbakefall kan forekomme (årevis) senere:

http://www.feedingtubeawareness.org/EosinophilicDisorders.html

"He continued to fail every other food test, until he was ten years old. Suddenly, he began passing a few. We wondered if he could actually begin eating most foods. He kept eating at home, and follow-up endoscopy showed no GI damage. He had gone into a spontaneous disease remission which we and the doctors have never been able to explain, but for which we are extremely grateful. "

"Sachy is now 13 years old. He does have occasional vomiting (sometimes early on lasting for a few days, but now normally just single episodes), susceptibility to stomach viruses, and continued poor fine motor coordination in his fingers. We have no way of knowing whether his remission might suddenly end, but we are leaving worrying about that until it happens."

mvh,

Magne

Bjørn Are sa...

Mange takk, interessant og nyttig. Og godt jobbet!

Unknown sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Magne Matre Gåsland sa...

Oppdatering:

Jeg har det fra en sikker kilde (med førstehåndskjennskap til saken) at Adrian ikke kunne ha lidd av eosinofil gastroenteritt likevel, i motsetning til det jeg resonnerte meg frem til ut ifra nyhetsinnslagene. Fordi Adrian hadde mange flere symptomer enn det som ble nevnt i nyhetsartiklene. Blant annet var det utslag mange andre steder i kroppen enn bare i magen/tarmen ("gastro-"), og ikke kun på mat. Så jeg tillegger ikke mitt tidligere resonnement fra 2014 noe vekt lenger. Tenkte for redelighets skyld å opplyse om dette. Mysteriet er mao. fremdeles uløst.

mvh,

Magne