fredag 9. november 2012

Komplottet mot Snåsamannen

Det finnes dårligere måter å bruke tid og fingre på enn å klikke seg over til Minerva der Bård Larsen har en lang og grundig gjennomgang av healere og alternativ medisin og ett annet hjertesukk over hvor lite kritikk Snåsamannen får i media.

Larsen åpner med et betimelig spørsmål:
Hvorfor har ikke alle disse som hevder de har spesielle evner kommet flere tusen års lidelse til unnsetning før skolemedisinen kom og reddet oss?
Hvis det er slik at noen mennesker har slike evner, burde det være relativt enkelt å oppdage, særlig i tider der skolemedisinen bygget på direkte skadelige teorier før den fikk et moderne empirisk grunnlag fra andre halvel av 1800-tallet.
Alt dette er for så vidt uinteressant. Så lenge alternativindustrien ikke står i veien for andre behandlingsformer er den bare irriterende, men ellers helt grei – juridisk sett. Healing, sjamanisme og åndemaning hører utvilsomt til alternativbransjens mest aparte innslag. Kunne man ikke bare le av det?
Snill som han er, har vel Gjerstad bare funnet sin plass i verden med en forretningsidé, omtrent som Märtha Louise. Det finnes nok av slike forretningsideer, det er bare å se på TV-Norge og Tom Strømnæss en gjennomsnittskveld. ”Åndenes makt”, ”Jakten på den 6. sans” og hvadetnåheter. Gro-Helen Tørum, som nå er ute med både bok og foredragsturne under rubrikken ”Sjaman på høye hæler”, er også verdt å legge merke til.
Av en eller annen grunn har Gjerstad blitt til hel ved i denne bransjen. Det har gått sport i å le av Märtha, men Snåsamannen rører man ikke.
Noe Larsen deretter gjør ved å understreke behovet for vitenskapelig etterprøving av påstander om virkninger av medisiner og healere, ikke minst fordi historien har vært så full av bløff og feilbehandling.
Blant alternativfolket er credoet at det må være mer mellom himmel og jord enn vi vet. Forhold naturvitenskapen hittil ikke har klart å avdekke. Hva skulle dette være, helt konkret, i tilfellet Gjerstad? Og hvorfor skulle disse åpenbart ikke-teknologiske og tidløse egenskapene komme nå? Vi vet at sykdom kverket halve befolkninger før penicillinet kom. Hva gjorde bygdemenn, mørkemenn og sjamanene med alle som ikke hadde vett til å vaske hendene? Før vaksiner – der den ble tatt i bruk – utryddet polio, spedalskhet, tuberkelose, kopper, skarlagensfeber, difteri, tyfus, gulfeber, kolera og andre årtusen gamle sykdommer? Healere og medisinmenn som Snåsamannen var der hele tiden– vel og merke uten salgsfremmende nyvinninger som telefon, internett og salgsannonser – og folk trodde på dem.
Det er ikke mindre viktig når vi kommer til spørsmål om liv og helse å vente med å tro på noe til man får noen smuler begrunnelse og belegg.

Når det er sagt er det vel ikke helt til å komme fra at Larsen etter mitt skjønn blir noe skjev i omgangen med spørsmålet om religion og rasjonalitet. Larsen ser dette som to mer eller mindre motsatte innfallsvinkler, uten dermed å støtte Dawkins i at religion nødvendigvis er noe negativt. Men han kunne nok sagt at alle livssyn i noen forstand bygger på forhold som er postulater og altså ikke rasjonelt beviste.

Det kunne nok også vært formulert mer presist enn at "Lenge var innsiden av menneskekroppen forbudt område på grunn av tidens religiøse konformitet og overtro". Dette kan misforstås til at det var et forbud mot slik i Europa i middelalderen i århundrene før Vesalius, i motsetning til i antikkens Hellas, Roma og araberlandene der disseksjoner ikke var tillatt.

Problemet i Europa var imidlertid ikke "overtro" eller forbud. I stedet skyldes mye dels mangel på teknologi som kunne reprodusere tegninger før boktrykkerkunsten og dels at man i for stor grad holdt seg til rådende vitenskap, som Galenos' imponerende grundige verker om anatomi og legekunst.

I tillegg var det lite tilgang til egnede kropper. Folk flest likte enda mindre enn nå at deres kjære avdøde ble skåret sønder og sammen. Universitetene hadde likevel tilgang nok til å gjennomføre årlige disseksjoner som del av legeutdannelsen, mens amatører som Leonardo måtte ut på kirkegården.

Han var likevel amatør på en noe annen måte enn dagens healere og homeopater.

Ingen kommentarer :