onsdag 14. november 2012

Hyllest til Gunnar

En av mange som er blitt stengt ute av facebook etter klager fra alternativhold er skepsis-bloggeren Gunnar Roland Tjomlid.

Ikke fordi han har gjort noe galt, men fordi han har gjort seg svært så upopulær i enkelte kretser ved bl.a. å bidra til å avsløre at mange påstander om alternative behandlingsformer er dårlig dokumenterte,

Som vi har vært inne på før har det kommet så langt at det er nok at Facebook mottar et visst antall noen klager og etter en vips eller to blir man automatisk stengt ute i ett døgn eller flere.
Har jeg brutt noen av Facebooks regler? Nei, selvsagt ikke, men Facebook har i dag så mange brukere at de sannsynligvis mottar titusenvis av slike rapporteringer hver eneste dag. Dermed må de naturlig nok ha en automatisert dataalgoritme for å håndtere alle disse på en noenlunde smidig måte. Facebook-teamet har altså ingen mulighet til å vurdere hver sak, og har derfor bare trinnsvise automatiske advarsler og blokkeringer etterhvert som noen mottar nok rapporteringer mot seg. Er man uenig kan man klage til Facebook, men det tar tid å behandle en slik klage, så det hjelper sikkert ikke å gjøre for en 24t blokkering.

Ergo kan man kneble sine meningsmotstadere ved å bare ha nok støttespillere til å kjøre nok rapporteringer til at den automatiserte reaksjonen fra Facebook trer i kraft.
Vi fortsetter dermed hyllestene av skeptikere her og her med å klappe og hyl(l)e for utrettelige Gunnar. Og lenke til et oppslag på NRK om personen som vi altså ikke hyller, heller ikke etter debatten på P4 med Even Gran (som selvmålene fra 4:45 og utover).

Ingen kommentarer :