søndag 15. mars 2009

Sår mindre tvil om Robin Hood

Selv om dagen kanskje burde vært brukt til å hylle og hetse Cæsar, falt blikket først på et oppslag i Aftenposten om selveste Robin Hood, hentet fra NTB.

Denne gangen sås det altså noe så vanlig som tvil om Robin Hood. I hvertfall for en som tilhører en generasjon som har blitt tutet ørene fulle av sterk og klar tvil til røverhelten jevnlig de seneste førti år.

Og som dermed innbilte seg i sin naivitet at han tilhørte middelalder-viser, romaner, filmer og TV-serier.

Noe så sært som en som stjeler fra utbytterne og gir penger til de fattige, minner oss kyniske skeptikere kort sagt mer om noe så umulig som kristne idealer, enn sekulær historie.

Det nye denne gangen er imidlertid at den såkalte tvilen synes å komme tiltalte til gode.

Men det strir kanskje mot noen journalistiske grep med en overskrift om at noen for en gangs skyld sår mindre tvil om Robin Hood. Og at man skulle oppgi noe så kjedelig som kilder til dette.

Litt forskning av fruen førte oss likevel på sporet av Washington Post.

Ved siden av at det er flott å få bekreftet at Robin Hood kan ha eksistert (selv om han levde på en annen tid og oppførte seg annerledes enn legenden, og at det i det hele tatt omtrent bare er navnet og skogen igjen, og selv dette er under debatt), er det flott at det oppgis en viss skepsis til kilden som historikeren Julian Luxford fant i en bok fra 1400-tallet.
I margen av boken, som er skrevet på latin av en britisk munk rundt 1460, blir Robin Hood fremstilt som en tyv, og intet annet.

De 23 linjene i margen tar for seg England på 1200-tallet og levner Robin Hood liten ære.

– På denne tiden, ifølge folketroen, herjet den fredløse Robin Hood og hans følgesvenner traktene omkring Sherwood-skogen med vedvarende ran av lovlydige borgere, skriver munken, som ikke nevner noe om at de fattige skal ha dratt fordel av virksomheten.

Luxford er imidlertid rask med å påpeke at geistligheten på den tiden var en del av øvrigheten, og at de i så måte ikke var særlig vennlig innstilt overfor typer som Robin Hood.
Selv om dette minst er skrevet tohundre år etter hendelsene, kan vi altså likevel ikke helt utelukke at Robin Hood kan ha lignet på Robin Hood.

Eller på en med et annet navn. Men nok mindre på en rev.

Ingen kommentarer :