fredag 3. mai 2013

Del 5 - Umoralsk å skape ved evolusjon?

I serien argumenter mot at kristne kan tro på evolusjon er vi kommet til at

Det er umoralsk av en god Gud å skape gjennom død og arters undergang i naturen.

Nå kan vi svare både langt og kort på dette. Det lange svaret må sees i sammenheng med det ondes problem som jeg har en lengre gjennomgang av her - altså om en god og allmektig Gud kan tillate lidelse i det hele tatt.

Siden kreasjonister mener at Gud kan tillate det, er det tid for å se på det korte svaret.

Som altså er at innvendingen ikke handler om naturvitenskap, men om teologiske vurderinger av hvordan Gud kan eller bør skape. Skal vi først begynne å bruke slike om hva som er godt og rett i skapelsen, kan vi ikke la være også å se på hvordan Gud i følge Bibelen forsoner skapelsen med seg.

Og det handler rett og slett om død og oppstandelse.

Det er rett og slett slik at det sentrale i kristen tro er at Jesus døde på korset og stod opp igjen. Hvis dette grepet er så positivt avgjørende i noe så viktig som frelsen, virker det underlig å tenke at noe tilsvarende er umoralsk i noe så viktig som menneskets tilblivelse.

I tillegg er det slik at selv om nå Gud rent faktisk ikke skulle ha skapt ved evolusjon, men over en kort periode slik kreasjonistene tenker, er det ikke til hinder for at Gud etter dette likevel har akseptert og stadig aksepterer milliarder av dyrs lidelse og død.

Uten at det fører til noe godt for noe eller noen.

Hvis det angivelig er umoralsk av Gud å skape ved død og arters undergang, er det underlig om det ikke også er umoralsk av Gud å tillate død og arters undergang hver dag.

Slik jeg ser svaret er ingen av delene umoralske, selv om vi ikke liker eller forstår alle sider ved det. Død og arters undergang er en viktig del av skapelsens frihet og indeterminisme, slik vi var inne på i går.

Skal vi først ha en biologisk verden er død nødvendig, om vi ikke skal drukne i bakterier og blomster, innsekter og individer. Uten død ville det nå vært så mange levende vesener på kloden at vi hadde ligget i mange lag oppå hverandre, muligens lenger enn til månen.

Men det hadde ikke vært så farlig. Vi hadde uansett ikke hadde hatt behov for luft eller mat.

Det hadde kanskje ikke vært en umoralsk verden. Men ganske kjedelig.

Del 1 - Umoralsk å tro på evolusjon?
Del 2 - Gjør evolusjonen oss til dyr?
Del 3 - Stjeler evolusjonen sjelen?
Del 4 - Gjør evolusjonen livet meningsløst?

Del 6 - Evolusjon eller skapt i Guds bilde?
(Serien er inspirert av et upublisert utkast til en artikkel i samarbeid med Jan Tellefsen).

Ingen kommentarer :