mandag 12. desember 2011

Epilepsi, hekser og religion

Siden ikke alle delte mine hjertesukk om den ganske så overflatiske artikkelen om Epilepsi og religion i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 13-14/2011, sendte jeg nylig inn en kortere kommentar om både den opprinnelige artikkelen og et påfølgende enda dårligere belagt leserinnlegg.

Og med den målgruppen passet det ikke med den letteste og luneste bloggstilen.

Skulle noen tolke dette i retning av at legene og psykiaterne her ikke får beste karakter, skal jeg ikke si i mot.

For ordens skyld kan vi sitere konklusjonen.
Larsen deler ikke artikkelforfatternes tilbakeholdne innstilling i sitt brev til redaktøren i nr. 20/2011 (4), men synes snarere å etterlyse en djervere konklusjon om en sammenheng mellom epilepsi og religiøse opplevelser: «Den vitenskapelige tenkeren bør våge å ta den kritiske diskusjonen og konsekvensene av sine funn helt ut, også dersom man tenker at resultatene kan virke støtende på noen.»

Men den vitenskapelige tenkeren vil vite bedre enn å konkludere fra en håndfull - til dels svakt dokumenterte - kasuistikker med at epilepsi nærmest er en årsak til både verdensreligioner og hekseprosesser.
Så kan man alltids spekulere i hva som er årsaken til denne type feildiagnoser.

Men de er nok et symptom.

Ingen kommentarer :