onsdag 6. mars 2013

Trege erkjennelser

Så kom tilsvaret inn i Aftenposten fra tre brave herrer, om Erik Newths fremstilling av den angivelige kampen mellom tro og vitenskap på starten av 1800-tallet, som behandlet i denne bloggposten.

Sverre Holm har også noen mer utdypende tanker her.

Innlegget er sjangeren tro kort og kjapt i svingene, noe som alltid borger for mer debatt.

Journalismens trege erkjennelse
Eirik Newths artikkel ”Langsomt blir allting til” (Aftenposten, 23. februar) forsøker å vise hvor gammel jorden er – men enda bedre viser skribenten hvor lang tid det tar å endre oppfatninger om historien. 
Av Bjørn-Are Davidsen (sivilingeniør), Sverre Holm (professor, UiO) og Andreas Masvie (skribent), alle tilknyttet tankesmien Skaperkraft.
Journalister vet å vinkle vitenskapshistorien som en kamp mellom kirke og viten. Newth er intet unntak, og hevder at det tidlig på 1800-tallet var vanlig å tenke at jorden var 6000 år. Da utkjempet visstnok vitenskapen «et av sine siste slag mot kirken».
Men at vinklingen er velkjent, gjør den ikke korrekt. Er det ikke på tide at journalister gjør som historikerne, og erkjenner at kirken ikke nødvendigvis prøvde å bekjempe vitenskapen? Leser vi forskere som Brooke, Cantor, Lindberg og Numbers, fremstår nemlig forholdet kirke-viten som langt mer intrikat. Ja, noen argumenterer også overbevisende for at kirke og teologi kan ha hjulpet den vitenskapelige utvikling.
Nå er det ikke vanskelig å fremlegge historien i lys av konflikter. Og naturvitenskapen har, for all del, møtt motstand i kirken. Men at teorier som bryter med eksisterende kunnskap møter motstand, er historisk sett helt normalt.
Samtidig finner man stor respekt for naturvitenskap i kirkehistorien. Tenkere som Augustin og Aquinas argumenterte for bibeltolking i lys av kjent naturfilosofi. Manglet dette, som i spørsmålet om jordens alder, støttet man seg til blant annet Bibelen.
Når det etter hvert dukket opp spor etter en lengre forhistorie, bør det ikke overraske at mange godtok at jorden kunne være mer enn 6000 år. Vi ser spor alt i middelalderen, som hos Albertus Magnus. Den danske geologen Nicolas Steno—senere katolsk misjonær—førte dette videre på 1600-tallet. Han så for seg en lengre forhistorie, i likhet med anglikaneren Robert Hooke. I århundret etter fortsatte bl.a. Buffon å argumentere for en gammel jord og mange teologer ble overbevist. Dermed kunne pave Pius VII, rundt år 1800, støtte at Bibelens skapelsesdager var av ubestemmelig lengde.
Men debatt ble det og det skyldtes særlig King James-versjonens oppføring av årstall. Kanskje var det derfor Paley i 1802 understreket at oppdagelser som stred med bibeltolkninger kunne hjelpe oss til å forstå Bibelen bedre?
Cuvier møtte derfor lite motstand da han i 1813 skildret jordens historie som en rekke katastrofer. I 1816 skrev biskop George Gleig i innledningen til Stackhouse-Bibelen, at «Det er ikke noe i de hellige skrifter som forbyr oss å anta at [fossiler] er etterlevninger av en tidligere jord».
Noen år senere, på Lyells tid, handlet ikke debatten så mye om jordens alder, men om ulike landskap skyldtes katastrofer eller uniforme prosesser. Selv om mange foretrakk det første, baserte man ikke diskusjonen på teologi, men på hva som var mulig å si fra forskning. Det kan være greit om også journalistikken kan få med seg dette neste gang temaet er vitenskapshistorie.

6 kommentarer :

Hallvard N. Jørgensen sa...

Applaus! Dette var flott å lese. Tusen takk.

Bjørn Are sa...

Selv takk, du har jo fått inn stoff om dette du også i ymse sammenhenger.

Så får vi vente og se om det rinner en dag der mytene ikke kommer i hovedoppslaget, men i leserinnlegg...

Peter sa...

I anledningen:

Argumentene virket så veldig moderne.
Men egentlig var de helt 1800
med konflikthistorien til Dickson og White
som historikerne synes er kjempeteit.

Det måtte ei smie til for å få på trykk
et svar som kunne gi noen rykk
i øyenbryn over det ganske land
og kanskje litt forvirring hos en og annen mann.

Ja måtte dette være en gledelig start
på en opplysningstid for de med og uten bart,
og særlig for alle bladfyker i
hovedstadens aviser.

Bjørn Are sa...

Takk for interessant kommentar,
som virkelig fortjener et svar.
Det stemmer at dette er helt 1800
Noe som gir god grunn til å undre.

Hvi skrider media så langsomt frem?
Hvordan formidle til alle dem
som leser slikt og ikke vet bedre,
men tror det handler om deres fedre?

I hvert fall sikkert at svaret ikke er blogger
Til slik er det for mange som skoggler
Vi må nok satse på flere hester
Før vi planlegger for mange fester.
Sverre Holm sa...

Også dikt da, ukjente sider her!

Bjørn Are sa...

Vel, det har da hendt, i de ymseste varianter.
http://dekodet.blogspot.no/2008/04/krimbkene-du-aldri-har-hrt-om-4.html