lørdag 23. mars 2013

Mars og Gud

Overskriften handler ikke om at påsken i år kommer i mars, men om at Retriever landet på et annet innlegg i Dagbladet, nærmere bestemt  10.03.2004.

Altså første og muligens siste gang jeg har fått inn noe med mindre enn tre ukers mellomrom, men er det tøv om musikk eller Mars rykker det noen ganger i overkant mye i fingrene.  

For dette handlet ikke om årstider, men det evinnelige spørsmålet når det nærmer seg budsjettrunder for NASA, kan man finne liv på Mars?
Mars og Gud
Ole H Sanne leverer 6. mars enda et av disse bevisene på at kunnskap og krasse oppgjør med kristen tro ofte er omvendt proporsjonale. Vi ser dette mest tydelig i påstanden «Marslandingen kan avdekke bevis som igjen kan sette alvorlige spørsmålstegn om Guds eksistens». 
Slike oppslag er dessverre like forutsigbare som de er feilaktige. Tanken om liv på andre planeter finnes hos teologer og naturfilosofer i hvert fall fra 1200-tallet.
I 1277 ble det laget en oversikt over 219 filosofiske påstander som var i strid med kristen tro fordi de satte filosofiske begrensninger på Guds allmakt. Noe av det som ble avvist som usant var at Gud ikke kunne ha skapt flere verdener. Det var dermed ingen ting i veien for at det kunne være liv andre steder enn på jorda. 
Etter hvert ble liv på andre planeter ansett nesten som bevist. I 1610 mente Kepler at dette måtte finnes på månen, Saturn og Jupiter. Slike antagelser var en naturlig del av lærebøker på 1700-tallet. En av de mest leste bøkene på 1800-tallet var den senere biskop Thomas Chalmers «Astronomical Discourses» (1819), om hvor ufattelig stor Gud må være i et nesten grenseløst univers med liv på mange planeter. 
Kort og godt bør Sanne sette seg mer inn i problemstillingen før han kommer med nye «spørsmålstegn ved Guds eksistens». Hans innlegg setter vel mest spørsmålstegn om grunnlaget for Sannes egne meninger.
Avisen illustrerte det hele med et bilde (er ikke på Retriever) med følgende tekst:
- GUDS SKAPNING? Det at det muligens finnes liv på andre planeter motbeviser ikke nødvendigvis Guds eksistens, mener innsenderen.
Nei, at vi lever i et univers som pussig nok er det fysikerne kaller fininnstilt slik at liv er mulig, kan vanskelig brukes som bevis mot Guds eksistens.

6 kommentarer :

arild nordby sa...

Det er så sørgelig at kunnskapsløsheten dominerer fullstendig, selvom det ikke er overraskende. Ideer om at liv både kan, og fortsatt oppstår spontant fra ikke-liv i naturen er kulturhistorisk det dominante perspektiv, enten vi ser på "primitive" kulturer, eller hvordan europeisk kultur var, til dels inn på 1800-tallet (da på mikronivået).

At liv derfor kunne eksistere andre steder enn på kloden har ikke vært noen fremmed tanke i det hele tatt, ei heller for kirkens menn, selvom altså den alminnelig utbredte basis for den oppfatning (at liv stadig vekk oppstår spontant, for eksempel fluer ut av en kuruke) er vitenskapelig helt feil...

Bjørn Are sa...

Det er til og med slik at dette med det vanskelige i å forklare vitenskapelig overgangen fra ikke-liv til liv først begynte å blitt brukt som et gudsargument på 1900-tallet. Og altså skyldes økt kunnskap...

Og dermed understreker at dette med god of the gaps i stor grad tilhører nyere tiders argumentasjon.

arild nordby sa...

For øvrig vil jeg nok komme med et litt surt oppgulp om at det hadde vært MER pussig hvis vi hadde levd i et univers der liv ikke hadde vært mulig, enn at vi lever i et univers der liv er..mulig. :-)

Bjørn Are sa...

Det var da måte til nesevishet, å bruke logikk!!

Men skal vi første våge oss på slik, handler omtalte fininnstillingspoeng ikke om det noenlunde opplagte hvordan det kan ha seg at vi lever i et univers der liv er mulig, men hvordan det kan ha seg at det eksisterer univers der liv er mulig.

arild nordby sa...

"men hvordan det kan ha seg at det eksisterer univers der liv er mulig"

De snille parameterverdiene bryter ikke med den fundamentale ligningsstrukturen. Gud bor ikke inne i dem, men den gode Gud vil da holde seg for..god til å tukle med matematikken?

ferdigbehandlet. :-)

Bjørn Are sa...

Nøyer seg bare med å gjøre den akkurat passe, som for Gullhår. Lætt.