søndag 25. september 2011

Naturvitenskapens årsaker

En av mine favoritter blant denne verdens SF-forfattere, Michael Flynn, har kladdet noen tanker om naturvitenskapens historie og posisjon fra middelalder til modernitet.

Mange ... årsaker til å lese mer enn innledningen vi gjengir under.
Once Upon a Time in the West

There was this little thing called the Scientific Revolution. This tends to loom large in a number of areas, like Science Fiction and tendentious web sites where Science!™ is worshiped as a god, used as a club, but seldom discussed as such.

A Curious Thing

Not a very short time ago, I became aware of a curious thing: Whenever Science!™ was extolled as the omnicompetent Guide to Life, it was very seldom science itself that was stroked. Rather, it was technology and invention. Science fiction generally features submarines, time machines, elixirs of immortality, trips to the Moon (Mars, Stars), and suchlike other Wonderful Inventions. It really ought to be called Techno-fiction or Invention Fiction.
One seldom hears science herself praised, but rather some practical end achieved supposedly with the aid of science.
                         How dare you criticize Science!™ Just look at air travel!
Bare å spenne fast setebeltene og bli med kaptein Flynn.

1 kommentar :

Lars sa...

Science og Technology, ja. Det kan vera lett å gå i surr i kategoriane når det gjeld realfag, både på engelsk og norsk.

Sjølv har eg mora meg med å spissformulera fylgjande tredeling av realfaga:

Matematikk er læra om korleis verda naudsynlegvis må vera. Det vil seia, at matematikken i prinsippet kan utleiast i eit mørkt rom, utan kontakt med det som er utanfor.

Naturvitskap er læra om korleis verda faktisk er. Då lyt ein ut av skapet, gjera observasjonar og eksperiment.

Ingeniørvitskap er læra om korleis me kan gjera verda slik me vil ha henne. For å få til dette er dei to fyrste til uvurderleg hjelp.