mandag 18. november 2013

Monstere i media

Etter en uvanlig dårlig sjøormsesong var det en glede å oppdage at det dukker opp meldinger i media om funn av en landorm i Vietnam. Eller i det minste av noe som ligner på et monster på land.Er det så noen spor etter hva dette kan være?

Ja, det er svært mange.

For det første at det så mange tilskuere.

For det andre at de står de tett inntil. En fra bergingsmannskapet spaserer til og med på toppen av utysket når det skal løftes opp på et lasteplan. Det er opplagt at ingen er sjokkerte eller redde. Ingen soldater står klare med bazooka eller bajonett.

De oppfører seg ikke som om det er elvedragen Nagas seneste avkom de har funnet. Ingen synes å tenke at det er en gigantisk kvelerslange som når som helst kan kaste seg over dem. Ingen frykter at den skal løfte hodet og sette gifttennene i noen.

For det tredje synes ingen å være veldig nysgjerrige. Hvis det er noe som er talende er det som i Sherlock Holmes hva som ikke skjer. Bare noen av de nærmeste på den ene siden løfter kameraer eller mobiler. Ingen driver med målebånd. Vi ser ingen i hvite frakker eller mørke briller som tar blodprøver eller vevsprøver.

Alt tyder på at dette et vesen de lokale er godt kjent med eller ihvert fall ikke er redde for.

Det kan selvsagt være at de er blitt herdet av monsterfilmer, og vietnamesere har jo uansett vist seg som et modig folkeferd som ikke går av veien for å kjempe mot supermakter. Men når de ikke går ned i huler eller gjemmer seg i skogen er nok forklaringen at dette ikke oppfattes som en trussel.

Det virker ikke som om de har latt seg skremme av obskure vietnamesiske animefilmer.

Tvert i mot er det et ganske vanlig syn, eller i det minste ingen stor nyhet. Og den gir grunn til det motsatte av bekymring.
Enten den er strandet av seg selv eller tauet i land av fiskere, er det en vanlig oppfatning i Vietnam at det bringer lykke med seg seg å begrave en hval på stranden.

Ingen kommentarer :