tirsdag 3. september 2013

Hvem har eksistert?

Begynner man først å argumentere for at det ikke har eksistert en historisk Jesus, er det få grenser for hvilke andre skikkelser man må bestride at har eksistert, skal man være konsekvent.

Hevder man at det er lite sannsynlig at Jesus har eksistert fordi man ikke har bevart skrifter om ham fra hans samtid, har man med et trylleslag fjernet Homer og Harald Hårfagre, Sokrates og Olav den Hellige fra historien.

Og ganske mange andre.

Hevder man at Jesus ikke har eksistert fordi hans angivelige biografi har paralleller i andre skikkelser, har man fjernet alle andre fra historien.

Selv dem man har bevart egne skrifter fra.

Dermed er det overraskende at den ustoppelige Acharya S, eller D.M. Murdoch som hun er døpt, damen som leverte så mange (ahem) ... gode bidrag til den ikke helt (ahem) ... faglige filmen Zeitgeist, ikke går lenger enn å konkludere med at verken Jesus eller Paulus har eksistert.

I stedet er de opplagt modellert etter den pytagoreiske filosofen Apollonius (ca. 15 - ca. 100).

Det spiller ingen rolle at vi har bevart langt eldre og langt flere skrifter om Jesus og Paulus, og til og med brev fra sistnevnte. Eller at hovedbiografien om Apollonius er et godt betalt bokprosjekt fra tohundretallet på oppdrag fra en keiserinne som var fan. For det er så klare paralleller. 

Hva er så disse parallellene?

I følge Acharya er Jesus og Apollonius født ca. 4 f.kr og Paulus få år senere. Det er klart at er noen født noenlunde samtidig, må minst en av dem være fabrikert.

Kanskje det er grunnen til at Acharya legger Apollonius' fødselsår minst 20 år for tidlig.

Videre vokste Apollonuis og Paulus opp i samme by, Taurus, og hadde en og annen disippel med omtrent samme navn fra omtrent samme område, Lilleasia.

Som altså ikke akkurat var det minste området i Romerriket. Mens Taurus ikke var den minste byen.

Så ble selvsagt Apollonius fødsel forutsagt av "en vis mann", og vi ser det samme for Jesus. Og så var begge i følge Acharya sønn av "en gud" og av en kvinne, selv om altså Apollonius ikke var dette og Jesus i følge Bibelen var Guds sønn og ikke av en tilfeldig forbipasserende gud.

Så snakket disse tre angivelig noenlunde samme språk og noen av dem de var i kontakt med hadde samme ... fornavn og var opptatt av å ... påvirke andre og gjorde noen mirakler og ble konfrontert av en konge og ble kalt for frelser og en del annet som man kan lage lange lister over.

Mens man kan lage enda lenger lister over ting som er forskjellig, som at Apollonius var en hellenistisk mystiker mens Paulus og Jesus jøder, at Apollonius stort sett var godt akseptert av myndigheter, var vegetarianer og døde av alderdom, mens Paulus og Jesus ikke helt gjorde det.

Er man i tvil om hvor gode parallellene er, kan man ta med den som for alvor overbeviste meg.

Apollonius Apollonius of Tyana
Jesus Jesus Christ
Paul Apostle Paul
Wore long hair and robes Wore long hair and robes Wore long hair and robes

Vi snakker altså om avslørende forskning av sjeldent kaliber.

Ingen kommentarer :