lørdag 14. september 2013

Her er det liv!

Liv på Mars! Uærlig og uredelig stjålet her.
Tilbake igjen, etter noen dagers jobbsamling på fjellet.

Siden jeg fremstod som alien med tweed og sonic screwdriver på kostymekvelden der vi feiret tidenes TV-øyeblikk, er det som seg hør og bør på sin plass å nevne seneste artikkel i St. Olav kirkeblad, om Tro og liv på andre planeter.

Saken har skapt liv på Dekodet noen ganger før, men siden en god ting kan gjentas for ofte, tar jeg kun med ingressen.
Da man for noen år siden mente å se spor av liv på Mars, ble astronomer spurt om de var “religionenes verste fiende”. Svaret var at funnet nok var i strid med religionene, men målet hadde ikke vært å angripe dem. Inntrykket endres ikke når det sies at vi i uminnelige tider har trodd vi er den eneste kloden med liv og at kristendommen ikke stemmer hvis det er liv på andre planeter.
 Kommer plutselig tilbake med mer enn en teaser senere.

Ingen kommentarer :